Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd roczny stanu technicznego placów zabaw, miejsc rekreacji

Przedmiot:

Przegląd roczny stanu technicznego placów zabaw, miejsc rekreacji

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
tel.: 94 36520 11, 94 36520 12, 94 36520 13, fax: 94 3652283, tel: 943648040
ratusz@swidwin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 94 36520 11, 9
Termin składania ofert: 2022-02-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy : przeglądu rocznego stanu technicznego:
- placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie Miasta Świdwin
- Hali Targowej, budynku handlowo - usługowego Świdwińskiej Hali Targowej i Kamieniczki przyległej do Hali Targowej
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przegląd roczny stanu technicznego placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie Miasta Świdwin oraz Hali Targowej, budynku handlowo -- usługowego Świdwińskiej Hali Targowej i Kamieniczki przyległej do Hali Targowej zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1.

Dokument nr: PGNP.670.2.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 02.02.2022 do godz. 15.15 w sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin bądź drogą elektroniczną na adres e-mai!: ratusz@swidwin.pl,

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia - od dnia podpisania zlecenia do 18 marca 2022r.

Wymagania:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zamawiający Gmina Miejska Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin zaprasza do złożenia oferty na przegląd roczny stanu technicznego placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie Miasta Świdwin oraz przeglądu rocznego stanu technicznego Hali Targowej, budynku handlowo - usługowego Świdwińskiej Hali Targowej i Kamieniczki przyległej do Hali Targowej - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2021 poz.2351 ze zmianami),
2. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zmianami) zgodnie z art. 2. ust.1. pkt. 1,
3. Postępowanie realizowane jest w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu Nr WO/10/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium ceny -100% cena,
2. Cena wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższą zaoferowaną łączną cenę obejmującą wykonanie całego zadania.
V. NIEZBĘDNE WYMAGANIA
1. Aktualne uprawnienia zgodne z art.62 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zmianami) niezbędne do wykonania zamówienia.
VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według formularza cenowego (wypełniony i podpisany ) stanowiącego - załącznik nr 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.
2. Dokument potwierdzający aktualne uprawnienia.
3. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Oferta na wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego ".
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
3. Złożenie oferty nie gwarantuje udzjelenia zamówienia.
VIII. ROZLICZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie po wykonaniu zadania ( sporządzeniu protokołów z przeprowadzonych przeglądów i dostarczeniu ich do siedziby Zamawiającego),
2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu : Agnieszka Kurlapska- Główny Specjalista ds. planowania przestrzennego tel: 943648040, e-mail budownictwo@swidwin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.