Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszyw na budowę drogi leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa kruszyw na budowę drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
Tel.: +48 915771832
zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
https://portal.smartpzp.pl/zsstargard
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 915771832
Termin składania ofert: 2022-02-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA kruwszyw na budowę drogi leśnej w Nadleśnictwie Międzyrzecz

Numer referencyjny: DZ.270.2.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
14210000 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa kruszyw na potrzeby budowy drogi w Nadleśnictwie Międzyrzecz. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Zadanie 1- Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw naturalnych

a) Piasek zasypowy U>3 w ilości 1500 ton,

b) Piasek zasypowy U>5 w ilości 1700 ton,

c) Mieszanka 0/31,5 z pospółka na pobocza w ilości 1100 ton.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, ciągnik siodłowy (w przypadku możliwości dojazdu drogami dojazdowymi do drogi) samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Zamawiający nie dopuszcza poruszania się pojazdami transportowymi po drodze nr 61.

Kruszywo musi odpowiadać Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 3 do SWZ

Zadanie 2- Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw ze skały litej

a) Kruszywo 0/31,5 C90/3 ze skały litej w iloś

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1- Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw naturalnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14210000 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1- Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw naturalnych

a) Piasek zasypowy U>3 w ilości 1500 ton,

b) Piasek zasypowy U>5 w ilości 1700 ton,

c) Mieszanka 0/31,5 z pospółka na pobocza w ilości 1100 ton.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, ciągnik siodłowy (w przypadku możliwości dojazdu drogami dojazdowymi do drogi) samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Zamawiający nie dopuszcza poruszania się pojazdami transportowymi po drodze nr 61.

Kruszywo musi odpowiadać Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust 1÷3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2- Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw ze skały litej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14210000 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2- Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw ze skały litej

a) Kruszywo 0/31,5 C90/3 ze skały litej w ilości 3450 ton

b) Kruszywo 0/63 C90/3 ze skały litej w ilości 7800 ton

c) Miał kamienny w ilości 70 ton

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, ciągnik siodłowy (w przypadku możliwości dojazdu drogami dojazdowymi do drogi) samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Zamawiający nie dopuszcza poruszania się pojazdami transportowymi po drodze nr 61.

Kruszywo musi odpowiadać Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust 1÷3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 14210000

Dokument nr: 040040-2022, DZ.270.2.1.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

https://portal.smartpzp.pl/zsstargard

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zsstargard

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zsstargard

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2022

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022

Kontakt:
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Krajowy numer identyfikacyjny: 810539491
Wojska Polskiego 119
Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
73-110
Polska
E-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 915771832

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.