Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wywóz nieczystości

Przedmiot:

Wywóz nieczystości

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa
powiat: Warszawa
(22) 655-46-73
zam-eh@metro.waw.pl
https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 5.500,00 zł
Nr telefonu: (22) 655-46-73
Termin składania ofert: 2022-02-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wywóz nieczystości ze studzienek na terenie STP Kabaty oraz czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych w obiektach I i II linii metra
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest opróżnianie i czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych w obiektach Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych, obejmujące:
1) wywóz nieczystości ze studzienek na terenie STP Kabaty oraz prace związane z czyszczeniem myjni wagonów;
2) opróżnianie i czyszczenie separatorów zintegrowanych z osadnikiem na stacjach i w tunelach I i II linii metra.

Dokument nr: 2022/BZP 00033467, WP.25.00271.2021.S.P.JOKI

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje, w tym wskazanie terminu składania ofert, zawarte są w SIWP, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Składanie ofert:
Data składania ofert:
2022-02-04 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w terminie 36 miesięcy od dnia 01.04.2022 r.

Wymagania:
Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana
za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi, polegające na czyszczeniu urządzeń kanalizacyjnych i usuwaniu odpadów płynnych w ilości nie mniejszej niż 500 m3 rocznie dla każdej usługi.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.500,00 zł.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający wymaga podpisywania ofert, oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego/e-dowodu/profilu zaufanego.
Kryteria oceny ofert: cena wykonania Przedmiotu Zamówienia 100%.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.