Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Najem rusztowań

Przedmiot:

Najem rusztowań

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elmen Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu
Św. Barbary 8
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
tel., 669 477 377, (44) 735 49 20 fax.: (44) 735 49 22
sekretariat@elmen.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel., 669 477 377, (
Termin składania ofert: 2022-02-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Najem rusztowań systemu LAYHER ALLROUND

Dokument nr: 5/2022

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ w załączeniu do ninieiszeRO ogłoszenia, strona internetowa www.elmen.pl zakładka PRZETARGI/Podzakładka Zamówienia niepodlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert Drogą elektroniczną zgodnie z pkt. 18 SIWZ
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 01.02.2022 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, Ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.
Termin wykonania zamówienia od Daty Wejścia w Życie do dnia 31.01.2024 r.

Wymagania:
Okres związania z ofertą 30 dni
Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ
Informacja o wadium nie żąda
Kryteria oceny ofert 100% cena
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania negocjacji handlowych lub/i aukcji elektronicznej tak
Oświadczenia i dokumenty jaki mają dostarczyć Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających zamawiający nie przewiduje w chwili ogłoszenia zamówień uzupełniających
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z zapisami SIWZ
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ w załączeniu do ninieiszeRO ogłoszenia, strona internetowa www.elmen.pl zakładka PRZETARGI/Podzakładka Zamówienia niepodlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Informacje dodatkowe do ogłoszenia 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bez podania przyczyny. 3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią Umowy przedwstępnej. 4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów ELMEN Sp. z o.o., jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia 5. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w Elmen Sp. z o.o.
oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, RODO dostępnych na stronie: http://www.elmen.pl/przetarRi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Kontakt:
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Piotr Stępnik
Telefon kontaktowy 669 477 377

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.