Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą sprzętu AGD

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą sprzętu AGD

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
15 856 5890
gnowak@zchsiarkopol.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1287425,41660cdb10281cef12897e5b83c789b8.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: 15 856 5890
Termin składania ofert: 2022-01-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą sprzętu AGD
Treść zapytania:
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom
ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Kuchenka mikrofalowa Bosch HMT75M451- 1 szt.
- Czajnik Zelmer ZCK7630S Crystal- 8 szt.
- Czajnik elektryczny bezprzewodowy 4,2l HENDI nr. katalogowy 209998- 3 szt.
- Termometr bezdotykowy Tech-med TM-F03BB- 5 szt.
- Grzejnik elektryczny Atlantic F120 2000W- 4 szt.
1) Informacje dotyczące ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza.
2) Informacja dotyczące ofert równoważnych: Zamawiający dopuszcza.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
DDP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020 - Magazyn.

Dokument nr: Z82/357867

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1287425,41660cdb10281cef12897e5b83c789b8.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
25- 01- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
31- 01- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
31- 01- 2022 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1287425,41660cdb10281cef12897e5b83c789b8.html

Wymagania:
Kryteria formalne - spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu.
Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
- II etap: ocena merytoryczna według kryteriów:
- III etap: negocjacje cenowe lub aukcja elektroniczna.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszej negocjacji ofert po zakończeniu aukcji.
3) Za najkorzystniejszą cenowo zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę ostateczną po zakończeniu etapu negocjacji.
4) Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.
5) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami.

Uwagi:
7. Kryteria oceny oferty:
1) Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena - 100%
8. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
9. Tryb postępowania/zasady udzielania zamówienia
1) Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargowym z możliwością zakończenia postępowania aukcją elektroniczną z zachowaniem procedur wewnętrznych.
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Platformy Zakupowej LOGINTRADE pod adresemhttps://zchsiarkopol.logintrade.net/index.php
a) Szczegółowe informacje i Instrukcja udziału w postępowaniu na Platformie Zakupowejhttps://zchsiarkopol.logintrade.net/index.php (w tym aukcji elektronicznej) dostępna będzie w zaproszeniu do postępowania/aukcji elektronicznej.
b) Udział w organizowanych postępowaniach/aukcjach z wykorzystaniem Platformy Zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
c) Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie Zakupowej jest bezpłatny.
d) Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie Zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
e) Oferent związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie postępowania i aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego Oferenta.
f) Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej aukcji.
3) Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.
10. Uwagi końcowe:
1) W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią LOGINTRADE: nr tel. +48 71 787 35 34;
+48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:helpdesk@logintrade.net
2) W każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.
3) Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.
4) Dokumentacja jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.
5) Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.
6) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
7) Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.
8) Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".
9) W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
10) Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje:
- OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o. -dostępne pod adresem:https://www.zchsiarkopol.pl/
- OGÓLNE WARUNKI UMOWY, dostępne pod adresem:https://www.zchsiarkopol.pl/
11) Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem:https://www.zchsiarkopol.pl/wp-content/uploads/2020/05/klauzulaInformacyjnaDlaOferentow.pdf
11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Oferta - stanowiąca Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie Oferenta o przystąpieniu do uczestnictwa w postępowaniu zakupowym prowadzonym przez ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o. - stanowiące
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Kuchenka mikrofalowa Bosch HMT75M451 1 szt.
2. Czajnik Zelmer ZCK7630S Crystal 8 szt.
3. Czajnik elektryczny bezprzewodowy 4,2l HENDI nr. katalogowy 209998 3 szt.
4. Termometr bezdotykowy Tech-med TM-F03BB 5 szt.
5. Grzejnik elektryczny Atlantic F120 2000W 4 szt.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Grzegorz Nowak
tel: 15 856 5890
e-mail: gnowak@zchsiarkopol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.