Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych

Data zamieszczenia: 2022-01-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W SKOCZOWIE
ul. Mickiewicza 14
43-430 Skoczów
powiat: cieszyński
zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Skoczów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów, z podziałem na 4 części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy
Skoczów, z podziałem na 4 części.
Część I - kruszywa naturalne spełniające warunki Wymagań Technicznych WT-4:2010 ,,Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych" lub równoważnych, dla podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1-KR3, w ilościach do:
o kliniec 6,3 - 20,0 mm - 500,0 Mg
o kliniec 20,0 - 31,5 mm - 450,0 Mg
o tłuczeń 31,5 - 63,0 mm - 300,0 Mg
o mieszanka 0 - 31,5 mm - 500,0 Mg
o mieszanka 0 - 63,0 mm - 500,0 Mg
o wysiewka 0 - 6,3 mm - 50,0 Mg
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu
zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od
zapotrzebowania).
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany ilości danego materiału kamiennego, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację 60% ceny podanej w formularzu ofertowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ Rozdział 3 i wzorze umowy.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy
Skoczów, z podziałem na 4 części.
Część II - kruszywa spełniające warunki Wymagań Technicznych WT-4:2010 ,,Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych" lub równoważnych, dla podbudowy pomocniczej nawierzchni
drogi obciążonej ruchem KR1-KR3, w ilościach do:
o łupek przywęglowy przepalony (czerwony) 0 - 63,0 mm - 700,0 Mg
o żwir rzeczny (pospółka) - 200,0 Mg
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu
zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od zapotrzebowania).
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany ilości danego materiału kamiennego, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację 60% ceny podanej w formularzu ofertowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ Rozdział 3 i wzorze umowy.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy
Skoczów, z podziałem na 4 części.
Cześć III - kruszywa naturalne, w ilościach do:
o piasek gat. I (żółty) 0 - 2,0 mm - 15,0 Mg
o piasek gat. II (żółty) 0 - 2,0 mm - 10,0 Mg
o piasek płukany (szary) 0 - 2,0 mm - 170,0 Mg
o mieszanka piaskowo-żwirowa 0 - 16,0 mm - 10,0 Mg
o żwir płukany 8,0 -16,0 mm - 10,0 Mg
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu
zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od zapotrzebowania).
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany ilości danego materiału kamiennego, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację 60% ceny podanej w formularzu ofertowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ Rozdział 3 i wzorze umowy.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy
Skoczów, z podziałem na 4 części.
Część IV -grysy bazaltowe - kruszywa bazaltowe spełniające wymagania określone w Tablicy 26 warunków WT-1:2010 ,,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych" lub równoważnych , dla kategorii obciążenia ruchem KR1-KR2,
w ilościach do:
o Grys bazaltowy 2-5mm - 50,0 Mg
o Grys bazaltowy 5-8 mm - 50,0 Mg
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu
zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od zapotrzebowania).
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany ilości danego materiału kamiennego, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację 60% ceny podanej w formularzu ofertowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ Rozdział 3 i wzorze umowy.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00036431, MZD.341.101.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-03 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w "Instrukcji dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, "Regulaminie" platformazakupowa.pl oraz w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
zostały zapisane w rozdziale 25 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
zostały zapisane w rozdziale 25 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-03 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.