Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektu technicznego wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku

Przedmiot:

Opracowanie projektu technicznego wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku

Data zamieszczenia: 2022-04-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
telefonu: 32 227 31 37 wew. 32.
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: telefonu: 32 227 31
Termin składania ofert: 2022-05-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie projektu technicznego wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 20/III nieruchomości przy Al. Bielskiej 101, Ul. Czystej 1, Wspólnota Mieszkaniowa Nr 30/III nieruchomości przy Ul. Czystej 3 -7, Wspólnota Mieszkaniowa Nr 31/III nieruchomości przy Ul. Czystej 9 -13, reprezentowane przez Zarządy, w imieniu których działa administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, z siedzibą przy Ul. Filaretów 31, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: opracowanie projektu technicznego wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku położonego przy Al. Bielskiej 101, Ul. Czystej 1-13.

Szczegółowy zakres robót budowlanych to :

Opracowanie projektu technicznego wyposażenia budynku w przeciwpożarowy

wyłącznik prądu dla nieruchomości przy Al. Bielskiej 101, Ul. Czystej 1- 13

- 4 egzemplarze + wersja elektroniczna PDF

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót - 2 egzemplarze

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 20 maja 2022 r. w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT, dopuszcza się fakturowanie częściowe robót.
Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena oferty to wartość ogółem ceny kosztorysowej z podatkiem VAT.
Cena oferty określona na podstawie wyceny własnej, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
Termin związania ofertą: 30 dni.

Dokumenty składające się na ofertę :

Wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
Kserokopia uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa
Aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie niższej niż 1 000,00 zł.
Załączniki do zaproszenia stanowią:

Formularz oferty.
Mapka sytuacyjna

W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych, które były planowane na sfinansowanie całości zamówienia.

Kontakt:
Dodatkowe informacje uzyskać można w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr ul. Cyganerii 43 w godzinach urzędowania lub pod numerami telefonu: 32 227 31 37 wew. 32.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.