Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, opaski, cokołu oraz koszy...

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, opaski, cokołu oraz koszy okien piwnicznych

Data zamieszczenia: 2022-05-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: SM Felin
ul. Wł. Jagiełły 10
20-281 Lublin
powiat: Lublin
81 746-81-70, 81 746-81-71, 81 746-81-72
sekretariat@felin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 746-81-70, 81 746-81-71, 81 746-81-72
Termin składania ofert: 2022-05-30
wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, opaski, cokołu oraz koszy okien piwnicznych na niżej wymienionych nieruchomościach położonych przy Ul. Królowej Jadwigi 19 i Władysława Jagiełły 24 w Lublinie.
Zakres prac obejmuje:

Ciąg pieszo-jezdny:

roboty rozbiórkowe
rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm wraz z ławą,
rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej we wskazanych miejscach z jej oczyszczeniem i ze złożeniem do ponownego wykorzystania,
miejscowa rozbiórka podbudowy.

roboty drogowe

wykonanie ławy pod obrzeża trawnikowe,
wykonanie lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego mrozoodpornego, grubości warstwy 10 cm,
wykonanie podsypki wyrównującej ze żwiru, grubość warstwy 3 cm.
osadzenie obrzeży trawnikowych na ławie,
ułożenie kostki z rozbiórki z wykonaniem obniżeń (korytek) odprowadzających wody opadowe z rur spustowych na teren zielony.

Opaski:

roboty rozbiórkowe

rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm z ich odzyskiem,
rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50 cm,

roboty odtworzeniowe

wykonanie podbudowy z betonu 7,5 MPa,
obsadzenie obrzeży trawnikowych z odzysku 8x30 cm,
wykonanie warstwy wyrównawczej żwirem grubości warstwy max. 3 cm,
wykonanie opaski z kostki brukowej szarej gr. 6 cm.

Cokół:

uzupełnienie cokołu płytką klinkierową 25x12 cm, identyczną do istniejących.

Kosze okienek piwnicznych:

Wariant I

roboty rozbiórkowe

usunięcie krat
rozebranie części uszkodzonych koszy z cegły pełnej.

roboty odtworzeniowe

uzupełnienie rozebranych murów cegłą pełną,
wykonanie tynku kat. III od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej kosza,
wykonanie izolacji pw. tynku od strony zewnętrznej dwukrotnie emulsją asfaltową,
osadzenie zdemontowanych krat.

Wariant II

roboty rozbiórkowe

usunięcie krat
rozebranie uszkodzonych koszy z cegły pełnej.

roboty odtworzeniowe

wykonanie nowych koszy z palisady lub bloków betonowych,
osadzenie zdemontowanych krat.

Po wykonaniu robót uporządkowanie terenu łącznie z odtworzeniem zieleni.

Do wyceny należy przyjąć niżej wymienione wytyczne:

Ciąg pieszo-jezdny:

obrzeża trawnikowe 8x30 cm - 327 m
nawierzchnia z kostki brukowej - 414 m2

Opaska:

obrzeża trawnikowe 8x30 - 630 m
opaska - 319 m2

Cokół:

płytki - ok 1300 szt

Kosze: 6 szt.

Wariant I

cegła - ok 120 m2

Wariant II

palisada lub bloki betonowe - ok. 230 m

Należy przyjąć odzysk materiałów do ponownej zabudowy na poziomie 60 %

Składanie ofert:
Oferty należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FELIN" przy Ul. Wł. Jagiełły 10, 20-281 Lublin, do dnia 30.05.2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Remont Królowej Jadwigi 19 i Władysława Jagiełły 24".

Wymagania:
Oferty powinny zawierać:

nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),
cenę netto i brutto za 1 m2 ciągu pieszo-jezdnego z uwzględnieniem wszystkich robót,
cenę netto i brutto za 1 m2 opaski
cenę netto i brutto za jeden kosz dla obydwu wariantów,
cenę netto i brutto z odtworzenie cokołu.
cenę netto i brutto za całość zadania z uwzględnieniem wszystkich robót z uwzględnieniem i rozdzieleniem dla obydwu wariantów,
termin wykonania,
warunki i okres udzielonej gwarancji,
atesty, certyfikaty i aprobaty na materiały.
referencje z ostatnich trzech lat,
aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatku VAT i składek ZUS.
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu robót, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt:
W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Dariusz Siwek, telefon: (81) 746-81-70-72 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.