Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej

Przedmiot:

Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej

Data zamieszczenia: 2022-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12129,Dostawy-materialow-budowlanych-oraz-chemii-budowlanej-na-potrzeby-RZGW-w-Poznani.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Poznaniu

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.35.2022
II.1.2)Główny kod CPV
44111000 Materiały budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych oraz chemii gospodarczej związanych z bieżącym wykonywaniem remontów w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez zarządy zlewni RZGW w Poznaniu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 102 438.13 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44190000 Różne materiały budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Poznaniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: OPZ, Formularz asortymentowo-cenowy i Wzór umowy stanowiące załączniki do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 89 430.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44190000 Różne materiały budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Sieradzu

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: OPZ, Formularz asortymentowo-cenowy i Wzór umowy stanowiące załączniki do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 008.11 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44111000, 44190000

Dokument nr: 232072-2022, PO.ROZ.2810.35.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy.

Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu".

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za

pomocą platformy zakupowej PGW WP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest

Mariola Jeziorska - PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w

Sieradzu, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, e-mail: mariola.jeziorska@wody.gov.p

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.