Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych wraz z furtkami

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych wraz z furtkami

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
telefonu: 32 227 31 37 wew. 32.
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: telefonu: 32 227 31 37 wew. 32.
Termin składania ofert: 2022-06-06
Dokumenty do pobrania
zaproszenie do złożenia ofert - wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych wraz z furtkami WM 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 2/III reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, z siedzibą przy Ul. Filaretów 31, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych wraz z furtkami, wykonanie podłoża - w 2 wariantach materiałowych

- nawierzchnia z kostki brukowej z obrzeżami,

- nawierzchnia betonowa

Szczegółowy zakres robót budowlanych to :

Ogrodzenie z paneli stalowych imitujących drewno o grubości blachy min.0,6 mm, wysokość ogrodzenia 1,8 m, długości około 26,0 mb z furtkami o szerokości 1,2 mb - 2 sztuki wraz z kompletem kluczy (systemowe).
Ogrodzenie z przęseł panelowych ogrodzeniowych z drutu stalowego o średnicy 5 mm, wysokość ogrodzenia 1,2-1,5 m, długości około 4,0 mb
Odnowienie istniejącej wiaty śmietnikowej polegające na naprawie i pomalowaniu ram stalowych, siatek i furtek, wymiana wkładek w zamkach ( otwieranie jednym kluczem części istniejącej i nowej)
Wykonanie utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa łamanego grubość podbudowy 25 cm o pow. około 27,0m2 wraz z obrzeżami długość około 10 mb :

- z kostki brukowej (około 5,0 mb obrzeża i 2,5 m2 kostki betonowej do przełożenia)

- nawierzchnia betonowa (około 5,0 mb obrzeża do przełożenia i 2,5 m2 kostki betonowej do likwidacji)

- prosimy o ofertę cenową dla obu wariantów

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 6 czerwca 2022 r. w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Wymagania:
Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT, dopuszcza się fakturowanie częściowe robót.
Gwarancja jakości na wykonane roboty/zabudowane materiały/urządzenia winna zostać udzielona na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty protokołu końcowego odbioru robót.
Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie niższej niż 20 000,00 zł.
Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena oferty ryczałtowej , to wartość ogółem z podatkiem VAT.
Cena oferty określona na podstawie wycen własnej, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
Termin związania ofertą: 30 dni.

Dokumenty składające się na ofertę :

Wypełniony formularz oferty w dwóch wariantach - na załączonym druku
Aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- o wartości ubezpieczenia nie niższej niż 20 000,00 zł.

W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych, które były planowane na sfinansowanie całości zamówienia.

Kontakt:
Dodatkowe informacje uzyskać można w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr ul. Cyganerii 43 w godzinach urzędowania lub pod numerami telefonu: 32 227 31 37 wew. 32.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.