Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
15z dziś
5453z ostatnich 7 dni
21876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK
ul. Dubois 5A
15-349 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85-74-52-919
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 85-74-52-919
Termin składania ofert: 2022-05-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów (pion środkowy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy Ul. Ekologicznej 16 w Białymstoku, kl. III. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie roboty wymagane dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności kompleksowe wykonanie następujących prac (R + M + S + rusztowania):
A. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
1. Przygotowanie do prac, mycie, czyszczenie, gruntowanie podłoży oraz wzmocnienie mocowania i naprawa spękań obmurówki ścian.
2. Docieplenie ścian murowanych styropianem fasadowym EPS 80 X min. 0,040, gr. 12cm w metodzie lekkiej mokrej z zastosowaniem tynku silikonowego baranek 1,5mm barwionego w masie.
3. Docieplenie wszystkich glifów okiennych styropianem fasadowym EPS 80 X min. 0,040, odpowiedniej grubości (odkryta szerokość ramy okiennej szer. ok. 2cm) w metodzie lekkiej mokrej z zastosowaniem tynku silikonowego baranek 1,5mm barwionego w masie.
4. Wymianę podokienników z blachy stalowej powlekanej, obróbek blacharskich (wraz z ewentualnym montażem płyty OSB), maskownic, kratek wentylacyjnych.
5. Uporządkowanie terenu, wywóz odpadów, odtworzenie opaski oraz zieleni.
B. REMONT BALKONÓW WARIANT I.
1. Skucie istniejących posadzek płyt balkonowych (skucie płytek gresowych i warstwy betonowej pod płytkami oraz demontaż obróbek blacharskich).
2. Usunięcie izolacji z papy.
3. Wyczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia płyt balkonowych.
4. Systemowe uzupełnienie ubytków betonowych płyt balkonowych (wg systemu KERAKOLL GEOLITE).
5. Wykonanie przeróbki stalowych podpór konstrukcyjnych balustrad balkonowych na mocowane do czoła płyty balkonowej, mocowane za pomocą kotew chemicznych np. HILTI HIT-RE 500V3.
6. Wykonanie warstwy spadkowej 1,5%- 2% pod wykonanie izolacji bezszwowej.
7. Gruntowanie powierzchni płyt balkonowych pod hydroizolację Hahne Imberal 10D.
8. Montaż nowych obróbek blacharskich z dodatkowym przełamaniem z blachy powlekanej gr. 0,7 mm mocowanych na masę DAKORIT ES 40B.
9. Wykonanie hydroizolacji z warstwy bitumicznej firmy Hahne Okoplast 2K nakładanej bezszwowo z kontrolą grubości warstwy przy pomocy zatopionej siatki dedykowanej do tego systemu z wywinięciem na ściany.
10. Ułożenie warstwy poślizgowej z folii PE 2 x gr. 0,2mm.
11. Wykonanie izolacji cieplnej od góry płyty balkonowej z płyt PIR / rezolowych A = 0,018-0,021 W/(m*K) gr. 3,0 cm + uzupełnienie izolacji cieplnej ścian przy styku z posadzką balkonów.
12. Wykonanie izolacji cieplnej balkonów od dołu płyty balkonowej styropianem łącznie z belkami i nadprożami gr. 8 cm, czoła płyt balkonowych gr. 3cm z wykończeniem tynkiem silikonowym z zastosowaniem systemowej listwy okapowej.
13. Sprawdzenie mocowania balustrad balkonowych do ścian budynku i w przypadku słabego zamocowania wzmocnienie kotwienia.
14. Wykonanie warstwy dociskowej jastrych spadkowy gr. min 4,5cm na warstwie poślizgowej z folii PE gr. 0,2mm.
15. Wykonanie hydroizolacji bezszwowej podpłytkowej:
a. Wykonanie izolacji krawędziowej szer. 25cm (Hahne Imberal RSB 55Z) z wklejeniem/montażem obróbek K102 / K30 w systemie izolacji bezszwowej.
b. Zabezpieczenie profili balkonowych masą Hahne Imberal RSB 55Z.
c. Wykonanie izolacji podpłytkowej Hahne Imberal RSB 55Z z kontrolą grubości za pomocą siatki dedykowanej do tej izolacji minimum w dwóch warstwach.
16. Ułożenie płytek gresowych (metoda kombinowana), układamy płytki tylko na balkonach gdzie są - nie ujmujemy do wyceny ryczałtowej:
a. Przy użyciu zaprawy klejącej elastycznej z zastosowaniem metody kombinowanej.
b. Spoinowanie płytek przy użyciu fugi zewnętrznej - szerokość spoiny 5 mm.
c. Wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym pachwiny płytki cokołowej.
17. Balustrady stalowe - naprawić skorodowane elementy, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować czarną farbą olejną, płyty poliwęglanowe komorowe balkonów - w przypadku pękniętych płyt dokonać wymiany - uzgodnić z Zamawiającym ilość (wycena poza ryczałtową kwotą umowną wg obmiaru powykonawczego).
WARIANTU
1. Skucie istniejących posadzek płyt balkonowych (skucie płytek gresowych i warstwy betonowej pod płytkami oraz demontaż obróbek blacharskich).
2. Usunięcie izolacji z papy asfaltowej.
3. Wyczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia płyt balkonowych przy użyciu zaprawy antykorozyjnej Remmers Betofix KHB.
4. Systemowe uzupełnienie ubytków betonowych płyt balkonowych przy użyciu zaprawy naprawczej Remmers Betofix R4
5. Wykonanie przeróbki stalowych podpór konstrukcyjnych balustrad balkonowych na mocowane do czoła płyty balkonowej, mocowane za pomocą kotew chemicznych np. HILTI HIT-RE 500V3.
6. Wykonanie warstwy spadkowej 1,5% - 2% pod wykonanie izolacji bezszwowej przy użyciu Remmers Betofix R4 .
7. Gruntowanie powierzchni płyt balkonowych pod hydroizolację bitumiczna z Remmers Kiesol MB
8. Montaż nowych obróbek blacharskich z dodatkowym przełamaniem z blachy powlekanej gr. 0,7 mm mocowanych na masę Remmers MB 2K .
9. Wykonanie hydroizolacji z grubowarstwowej powłoki bitumicznej Remmers BIT 2K nakładanej bezszwowo z kontrolą grubości warstwy przy pomocy zatopionej siatki z włókna szklanego z wywinięciem na ściany.
10. Ułożenie warstwy poślizgowej z folii PE 2 x gr. 0,2mm.
11. Wykonanie izolacji cieplnej od góry płyty balkonowej z płyt PIR / rezolowych A. = 0,018-0,021 W/(m*K) gr. 3,0 cm + uzupełnienie izolacji cieplnej ścian przy styku z posadzką balkonów.
12. Wykonanie izolacji cieplnej balkonów od dołu płyty balkonowej styropianem łącznie z belkami i nadprożami gr. 8 cm, czoła płyt balkonowych gr. 3cm z wykończeniem tynkiem silikonowym z zastosowaniem systemowej listwy okapowej.
13. Sprawdzenie mocowania balustrad balkonowych do ścian budynku i w przypadku słabego zamocowania wzmocnienie kotwienia.
4
14. Wykonanie warstwy dociskowej jastrych spadkowy gr. min 4,5cm na warstwie poślizgowej z folii PE gr. 0,2mm.
15. Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej:
a. Wklejenie taśmy uszczelniającej Remmers Tape VF 120 na połączeniu ze ścianą przy użyciu zaprawy uszczelniającej Remmers MB 2K oraz taśmy butylowej Remmers XA 100 przy drzwiach balkonowych.
b. Wykonanie izolacji krawędziowej szer. 25cm Remmers MB 2K z wklejeniem/montażem obróbek w systemie Profil Balkonowy.
c. Zabezpieczenie profili balkonowych masą Remmers MB 2K
d. Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z zaprawy uszczelniającej Remmers MB 2K w 2 warstwach w celu uzyskania grubości powłoki 2 mm na mokro.
16. Ułożenie płytek gresowych (metoda kombinowana), układamy płytki tylko na balkonach gdzie są - nie ujmujemy do wyceny ryczałtowej:
a. Przy użyciu zaprawy klejącej FL Fix z zastosowaniem metody kombinowanej, spoinowanie płytek przy użyciu fugi FL Grout Flex (flexfuge) - szerokość spoiny 5 mm.
b. Wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym Remmers MS 150 pachwiny płytki cokołowej.
c. Zabezpieczenie czoła zaprawy klejącej poprzez przemalowanie zaprawą uszczelniającą Remmers MB2K.
17. Balustrady stalowe - naprawić skorodowane elementy, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować czarną farbą olejną, płyty poliwęglanowe komorowe balkonów - w przypadku pękniętych płyt dokonać wymiany - uzgodnić z Zamawiającym ilość (wycena poza ryczałtową kwotą umowną wg obmiaru powykonawczego).
C. REMONT DASZKÓW NAD BALKONAMI
1. Wykonanie przeróbki stalowych podpór konstrukcyjnych balustrad balkonowych na mocowane do czoła płyty balkonowej, mocowane za pomocą kotew chemicznych np. HILTI HIT-RE 500V3.
2. Demontaż obróbek blacharskich. Montaż nowych obróbek blacharskich z dodatkowym przełamaniem z blachy powlekanej gr. 0,7 mm
3. Wykonanie docieplenia płyt żelbetowych daszków balkonów styropianem EPS100 gr. 10 cm.
4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej mocowanej mechanicznie 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SB5 gr. 5,0mm z wykończeniem obróbką dociskającą.

Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.05.2022 r. do godz. 11.00 w sekretariacie siedziby organizatora przetargu w budynku SM ,,Elemencik" (I piętro ) w Białymstoku Ul. Dubois 5A.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia.
1. Pożądany termin realizacji zamówienia do 31.10.2022 r.
2. Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych.

Wymagania:
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Elemencik" w Białymstoku
2. Opracowaniu przetargowemu podlega nieruchomość zlokalizowana na działce oznaczonej na mapie ewidencji gruntów jako o numerze geodezyjnym - nr 2060/4 obr. 07 Ścianka w Białymstoku.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu balkonów pion środkowy i docieplenia ścian w bud. przy ul. Ekologicznej 16 kl. III.
4. Zamawiający udostępni do wglądu projekt budowlany celem jego wykorzystania przy opracowaniu oferty i wykonania zamówienia.
5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
6. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie robót opisanych w pkt. II.
7. Wykonanie robót przez podwykonawców może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
8. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
IV. Zawartość oferty.
1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z podaniem nazwy przetargu ,,Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów w budynku przy ul. Ekologicznej 16 w Białymstoku".
2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy i powinna zawierać:
a. dane o oferencie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwisko, telefon);
b. datę sporządzenia;
c. oznaczenie ceny ofertowej uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
d. zaświadczenia i oświadczenia wymagane niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania;
e. oświadczenie o terminie gwarancji dla robót, jeśli jest dłuższy niż 3 lata;
3. W ofercie należy podać oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto (z podziałem na cenę netto i podatek VAT) za wykonanie całości robót opisanych w pkt. II niniejszej specyfikacji (cena ofertowa) z podziałem na wariant I i II. Cena ofertowa winna być wyrażona w polskich złotych.
4. W ofercie należy podać oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto (z podziałem na cenę netto i podatek VAT) za wykonanie odtworzenia 1 m2 płytek gresowych oraz za wykonanie odtworzenia 1 m2 płyt poliwęglanowych. Cena ofertowa winna być wyrażona w polskich złotych.
5. Cena .ofertowa winna być określona na podstawie opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
6. Kosztorys ofertowy winien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
7. Cena jednostkowa winna być podana w kosztorysie ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Rozliczanie inwestycji nastąpi według wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w pkt. IV ust 3 SIWZ oraz iloczynu ilości m2 odtworzonych płytek gresowych oraz płyt poliwęglanowych, pomnożonych przez cenę jednostkową określoną w pkt. IV ust. 4 SIWZ. Odbiór robót nastąpi w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
9. Oferta winna zawierać jednoznaczne oświadczenie, iż Wykonawca akceptuje niniejsze Istotne Warunki Postępowania.
10. Przed złożeniem oferty (oraz dokonaniem wyceny robót), wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania robót.
11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
12. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
a. Są przedsiębiorcami posiadającymi siedziby w mieście Białymstoku lub na terenie powiatu białostockiego.
b. W ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zrealizowali jako generalni Wykonawcy zamówienia remontów tarasów/balkonów w systemie izolacji bezszwowych HAHNE lub REMMERS - referencje potwierdzone przez Zamawiającego, jak również przedstawiciela HAHNE lub REMMERS w ilości min 200,0 m2.
c. Mają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
d. Wpłacili wadium w kwocie 10 000,00 zł na konto PKO BP I Oddz. W Białymstoku nr 18 1020 1332 0000 1802 0036 0610.
13. Wymogi w zakresie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które winny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą:
a. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnością składek ZUS, bądź ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.
b. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi, bądź ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.
c. Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania robót objętych przetargiem, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
d. Oświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, do oświadczenia dołączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dokumenty uważa się za ważne, jeżeli zostaną wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed terminem składania ofert).
e. Kopia polisy O.C. wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę.
f. Dokument potwierdzający opłatę wadium.
g. Oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie robót określonych w ust.12 pkt. b oraz ich ilość / wartość.
h. Oświadczenie, iż Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową, dokonał szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
i.
j. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY
1. Komisja przetargowa dokona oceny ofert zgodnych z niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania. Oferty niezgodne niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania, zawierające postanowienia uzupełniające lub modyfikujące w jakikolwiek sposób przedmiot zamówienia, czy warunki jego wykonania lub inne warunki, określone niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania, podlegają odrzuceniu przez Komisję przetargową. Spośród ofert podlegających ocenie Komisja przetargowa dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się następującymi kryteriami:
a. ceną ofertową,
b. przedłużoną gwarancją,
c. wiarygodnością oferenta (potencjał i doświadczenie),
d. prawidłowością złożenia ofert.
2. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zatrzyma kaucje gwarancyjną w wysokości 3% każdej faktury na okres gwarancji.
4. Zwrot wadium nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu przez komisję przetargową za wyjątkiem zwycięscy przetargu, któremu wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku odstąpienia zwycięzcy przetargu od podpisania umowy, złożone przez niego wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg.
5. Oferty Wykonawców nie podlegają zwrotowi.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Sebastian Burnos Tel. 513 069 751

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.