Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa narzędzi

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa narzędzi

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A./Sekcja Zakupów Lublin
ul. Inżynierska 4
20-484 Lublin
powiat: Lublin
+48 727 690 408
przemyslaw_banach@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55783/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 727 690 408
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Sukcesywna dostawa narzędzi do PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Dokument nr: POST/PEC/PEC/ZSL/00179/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
03-06-2022 13:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55783/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
03-06-2022 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Kryteria oceny ofert wraz z wagą oraz opis przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert określono w SWZ.
3. W niniejszym Postępowaniu komunikacja między Zamawiający a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej SWPP2, zwanej dalej ,, Systemem Zakupowym GK PGE". Zamawiający zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z SWZ za pośrednictwem Systemu Zakupowego SWPP2
8. Termin związania Ofertą: 60 dni
9. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
11. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
12. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
13. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie postanowienia Procedury Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. oraz przepisy kodeksu cywilnego.
14. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych i/lub aukcji elektronicznej na warunkach określonych w SWZ.
15. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody.
16. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki realizacji zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Przemysław Banach
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Przemyslaw_Banach@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 727 690 408

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.