Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniami...

Przedmiot:

Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniami wyników badań

Data zamieszczenia: 2022-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222092362
jgomoradzka@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 21 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 222092362
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie archeol. badań sondaż. i wykopal. z oprac. wyników badań na stan. Archeol. się na trasach: planowanej budowy obwodnicy Kołbieli, rozbudowy DK61, budowy obwodnicy Lipska - UMOWA RAMOWA

Numer referencyjny: O/WA.D-3.2421.24.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71351914 Usługi archeologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniami wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach: planowanej budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 194+450 do km 207+047,79, rozbudowy DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze od km 0+000 (25+193) do km 4+960 (30+153), budowy obwodnicy Lipska w ciągu DK79 od km 128+200 do km 135+550 - UMOWA RAMOWA

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki regionalny

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniami wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach: planowanej budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 194+450 do km 207+047,79, rozbudowy DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze od km 0+000 (25+193) do km 4+960 (30+153), budowy obwodnicy Lipska w ciągu DK79 od km 128+200 do km 135+550 - UMOWA RAMOWA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do prowadzenie badań w niekorzystnych warunkach atmosferycznych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba pracowników fizycznych na każdym stanowisku o powierzchni powyżej 20 arów, na którym będą przeprowadzane badania wykopaliskowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 21 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy),

2. Wykonawca zamówienia cząstkowego zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie cząstkowej.

CPV: 71351914

Dokument nr: 259776-2022, O/WA.D-3.2421.24.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki regionalny

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2022

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
03-808
Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
E-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 222092362

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.