Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2022-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA REJOWIEC
ul. Wiktoryna Zaleskiego 1
22-360 Rejowiec
powiat: chełmski
825444262
sekretariat@gmina.rejowiec.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Rejowiec
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 825444262
Termin składania ofert: 2022-05-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu i oprogramowania dla Gminy Rejowiec w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, instalacja konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina".
Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem 1 do SWZ.

część 1 ( załącznik nr 1 - punkt I)
o Konta pocztowe waz z pakietem usług

2. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
5. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Miejsce dostawy - Urząd Miejski w Rejowcu, ulica Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec,
7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.
8. Wykonawca przyjmuje termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a. spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
b. być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r., nieużywany, sprawny technicznie.
10. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, instalacja konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina".
Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem 1 do SWZ.
część 2 ( załącznik nr 1 - punkt II)
o utworzenie portalu e-podatki

2. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
5. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Miejsce dostawy - Urząd Miejski w Rejowcu, ulica Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec,
7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.
8. Wykonawca przyjmuje termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a. spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
b. być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r., nieużywany, sprawny technicznie.
10. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, instalacja konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina".
Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem 1 do SWZ.

część 3 ( załącznik nr 1 - punkt III, IV, V, VI, VII, VIII)
o Zakup zasilacza UPS do serwerowni i wymiana baterii w UPS,
o Dostarczenie zasilacza UPS do stacji roboczych - 5 szt,
o Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym 4 szt,
o Zakup serwera 1 szt,
o Zakup notebooków- 8 szt,
o Zakup switcha do serwerowni - 1 szt ,

2. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
5. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Miejsce dostawy - Urząd Miejski w Rejowcu, ulica Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec,
7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.
8. Wykonawca przyjmuje termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a. spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
b. być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r., nieużywany, sprawny technicznie.
10. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, instalacja konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina".
Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem 1 do SWZ.

część 4 ( załącznik nr 1 - punkt IX)
o Zakup urządzenia klasy UTM - firewall, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści
WWW, antywirus, VPN, kontrola aplikacji, antyspam - 1 szt.

2. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
5. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Miejsce dostawy - Urząd Miejski w Rejowcu, ulica Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec,
7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.
8. Wykonawca przyjmuje termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a. spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
b. być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r., nieużywany, sprawny technicznie.
10. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

CPV: 30200000-1, 48820000-2, 30213300-8, 48000000-8, 72263000-6, 80500000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00163067, PP.271.04.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzp.gminarejowiec.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem:https://pzp.gminarejowiec.pl/ Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.gminarejowiec.pl/Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie Zamówień publicznych ZETOPZP: https://pzp.gminarejowiec.pl/gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
Więcej informacji - rozdział 12 SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; włączona obsługa JavaScript;zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie .pdf.;podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (załącznik nr 2 do Rozporządzenia)
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://pzp.gminarejowiec.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Więcej informacji rozdział 22 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-26 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://pzp.gminarejowiec.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.