Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5068z ostatnich 7 dni
21776z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyrobów śrubowych

Przedmiot:

Dostawa wyrobów śrubowych

Data zamieszczenia: 2022-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
Tel.: +48 327564057
mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 327564057
Termin składania ofert: 2022-06-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia umowy

Numer referencyjny: 65/PM/22
II.1.2)Główny kod CPV
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia umowy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem na całej długości M3-M12 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 54 pozycje) w łącznej ilości 14 716 kg

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem na całej długości M3-M12 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 54 pozycje) w łącznej ilości 14 716 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem nie na całej długości M6-M12 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 34 pozycje) w łącznej ilości 11 508 kg

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem nie na całej długości M6-M12 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 34 pozycje) w łącznej ilości 11 508 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem na całej długości M16-M30 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 33 pozycje) w łącznej ilości 24 625 kg

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem na całej długości M16-M30 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 33 pozycje) w łącznej ilości 24 625 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem nie na całej długości M16-M24 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 78 pozycji) w łącznej ilości 439 194 kg

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem nie na całej długości M16-M24 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 78 pozycji) w łącznej ilości 439 194 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem nie na całej długości M27-M36 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 21 pozycji) w łącznej ilości 20 481 kg

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub 6-kąt. z gwintem nie na całej długości M27-M36 kl.5.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 21 pozycji) w łącznej ilości 20 481 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub 6-kąt. M6-M42 kl.8.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 132 pozycje) w łącznej ilości 76 565 kg

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub 6-kąt. M6-M42 kl.8.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 132 pozycje) w łącznej ilości 76 565 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub 6-kąt. M8-M42 kl.10.9 i 12.9 czarnych i ocynkowanych (pakiet 130 pozycji) w łącznej ilości 40 190 kg

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub 6-kąt. M8-M42 kl.10.9 i 12.9 czarnych i ocynkowanych (pakiet 130 pozycji) w łącznej ilości 40 190 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt. M3-M30 kl.8.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 117 pozycji) w łącznej ilości 10 453 kg

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt. M3-M30 kl.8.8 czarnych i ocynkowanych (pakiet 117 pozycji) w łącznej ilości 10 453 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt. M5-M48 kl.10.9 i 12.9 czarnych (pakiet 92 pozycje) w łącznej ilości 14 570 kg

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt. M5-M48 kl.10.9 i 12.9 czarnych (pakiet 92 pozycje) w łącznej ilości 14 570 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA nakrętek 6-kąt. M3-M42 kl.5 czarnych i ocynkowanych (pakiet 28 pozycji) w łącznej ilości 125 944 kg

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531600 Nakrętki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA nakrętek 6-kąt. M3-M42 kl.5 czarnych i ocynkowanych (pakiet 28 pozycji) w łącznej ilości 125 944 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA nakrętek 6-kąt. M8-M48 kl.8, kl.10 i kl.12 czarnych i ocynkowanych (pakiet 27 pozycji) w łącznej ilości 16 087 kg

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531600 Nakrętki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA nakrętek 6-kąt. M8-M48 kl.8, kl.10 i kl.12 czarnych i ocynkowanych (pakiet 27 pozycji) w łącznej ilości 16 087 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA nakrętek samozabezpieczających z wkładką poliamidową 6-kąt.M6-M42 kl.5, kl.8, kl.10 czarnych i ocynkowanych lub wkładką równoważną (pakiet 34 pozycje) w łącznej ilości 18 213 kg

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531600 Nakrętki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA nakrętek samozabezpieczających z wkładką poliamidową 6-kąt.M6-M42 kl.5, kl.8, kl.10 czarnych i ocynkowanych lub wkładką równoważną (pakiet 34 pozycje) w łącznej ilości 18 213 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub dwustronnych (pakiet 5 pozycji) w łącznej ilości 5 045 kg

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub dwustronnych (pakiet 5 pozycji) w łącznej ilości 5 045 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub z łbem stożkowym (pakiet 14 pozycji) w łącznej ilości 632 kg

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub z łbem stożkowym (pakiet 14 pozycji) w łącznej ilości 632 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA śrub z łbem grzybkowym i łbem kwadratowym (pakiet 13 pozycji) w łącznej ilości 1 290 kg

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531400 Śruby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA śrub z łbem grzybkowym i łbem kwadratowym (pakiet 13 pozycji) w łącznej ilości 1 290 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44500000, 44531400, 44531600

Dokument nr: 272289-2022, 65/PM/22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jsw.pl/dla-kontrahentow

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/06/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie całkowita cena netto za pakiet (waga - 100%, maksymalna ilość punktów - 100 pkt).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 PZP w wysokości:

zadanie 1 - 2 000,00 zł,

zadanie 2 - 1 500,00 zł,

zadanie 3 - 3 000,00 zł,

zadanie 4 - 55 000,00 zł,

zadanie 5 - 3 000,00 zł,

zadanie 6 - 10 000,00 zł,

zadanie 7 - 7 500,00 zł,

zadanie 8 - 2 000,00 zł,

zadanie 9 - 4 000,00 zł,

zadanie 10 - 15 000,00 zł,

zadanie 11 - 2 000,00 zł,

zadanie 12 - 5 000,00 zł,

zadanie 13 - 2 500,00 zł,

zadanie 14 - 200,00 zł,

zadanie 15 - 400,00 zł.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia (zadania), wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

Kontakt:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrzębie - Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Fiuczek
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564057

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.