Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5068z ostatnich 7 dni
21776z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów i komponentów

Przedmiot:

Dostawa materiałów i komponentów

Data zamieszczenia: 2022-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Rozowju Regionalnego MARR S.A
Chopina 18
39-300 Mielec
powiat: mielecki
797 600 307, 731100051
cezary_mokrzysz@marr.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107871
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: 797 600 307, 7311000
Termin składania ofert: 2022-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 5/6/PS/2022 na zakup usług specjalistycznych pn.: ,,DOSTAWA materiałów i komponentów niezbędnych do wytworzenia MVP na rzecz Oparowski Sp. z o.o. (KRS: 0000943748) - przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego w ramach projektu Platforma startowa - Start in Podkarpackie".
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.01-18-0001/18 - Platformy Startowe "Start in Podkarpackie"

Część 1
DOSTAWA materiałów i komponentów

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej pn.: ,,DOSTAWA materiałów i komponentów niezbędnych do wytworzenia MVP na rzecz Oparowski Sp. z o.o. (KRS: 0000943748) - przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego w ramach projektu Platforma startowa - Start in Podkarpackie".

CPV: 45262670-8

Dokument nr: 2022-78-107871, 5/6/PS/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-31

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie są powiązani z Zamawiającym i Podmiotem Inkubowanym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca potwierdza
w Oświadczeniu będącym załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-23
Data ostatniej zmiany
2022-05-23 13:47:33

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów - 80.
Każda kolejna oferta o wartości ceny netto większej będzie otrzymywała o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów). Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać: 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas realizacji zamówienia (podany w dniach od daty zawarcia umowy) - 20%
Kryterium obliczane na podstawie: Pt=(Tmin / Tt ) x Pmax
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać: 20

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Cezary Mokrzysz
tel.: 797 600 307
e-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl
Witold Oparowski
tel.: 731100051
e-mail: woparowski@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.