Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodzenia panelowego

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia panelowego

Data zamieszczenia: 2022-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o
UL. B. PRUSA 66
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
powiat: ostrowski
TEL. 29 645 7301
zamowienia@gkostrow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: OSTRÓW MAZOWIECKA
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 29 645 7301
Termin składania ofert: 2022-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
,,Wykonanie ogrodzenia panelowego"
I. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania ogrodzenia panelowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie Ul. Łomżyńska 11 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Przedmiot zamówienia zgodny z opisem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

Dokument nr: OUTiZP.260.19.2022

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 31.05.2022r. o godz. 1030

Składanie ofert:
II. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na ,,Formularzu oferty" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 31.05.2022r. do godz. 10.00 na adres: zamowienia@gkostrow.pl.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania: do 21 dni od daty podpisania Umowy

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie zarządzenia wewnętrznego w zakresie udzielania zamówień. Wartość szacowana przez Zamawiająca o równowartości poniżej progu określonego w art. 2.1 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
4. Termin płatności do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
Oferta powinna być opatrzona tytułem:
,,Wykonanie ogrodzenia panelowego"
a) Termin związania ofertą to 30 dni.
III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu:
1.Oferent powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków stanowiące Załącznik Nr 2.
IV. Kryteria oceny ofert i ich waga:
Kryterium oceny ofert to 100% cena.
V. Pozostałe informacje:
1. Oferentowi nie przysługują środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich oferentów lub rozmawiać z każdym z nich, zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy będą się odbywały w obecności członków komisji przetargowej.
4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej zostanie zamieszczone na Stronie internetowej Zamawiającego.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Orzechowskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@gkostrow.pl
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.
4.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
5.W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:
oprawo dostępu do danych osobowych,
oprawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
oprawo do usunięcia danych - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
oprawo ograniczenia przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
oprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
oprawo do cofnięcia zgody - tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
oprawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8.Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Kontakt:
5. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są:
- sprawy proceduralne: Piotr Żach - e-mail: zamowienia@gkostrow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.