Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zabezpieczenie wejścia do sztolni

Przedmiot:

Zabezpieczenie wejścia do sztolni

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie
Noworudzka 9A
57-256 Bardo
powiat: ząbkowicki
748162608, 748162629, 748162626
alicja.kril@wroclaw.lasy.gov.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110870
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bardo
Wadium: ---
Nr telefonu: 748162608, 748162629
Termin składania ofert: 2022-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabezpieczenie wejścia do sztolni (wykonanie kraty) na terenie leśnictwa Złoty Stok - postępowanie II
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.04.00-00-0200/16 - Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Część 1
Zabezpieczenie wejścia do sztolni (wykonanie kraty)

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na zabezpieczeniu zimowiska nietoperzy
poprzez wykonanie kraty (jedno wejście do sztolni) w Oddziale 206h (działka ewidencyjna nr
1020, obręb Złoty Stok, Gmina Złoty Stok Miasto), leśnictwo Złoty Stok - Sztolnia Mistrzów.
Wielkość prześwitu około 60 cm x 120 cm. Wielkość kraty w przybliżeniu to około 140 cm x 140
cm (fotografia nr 1 oraz 2 stanowiące załącznik nr 3 do zapytania). Krata musi być otwierana,
wyposażona w kłódkę z kompletem kluczy.
2. Sposób i termin wykonania nowych krat należy uprzednio uzgodnić z chiropterologiem (w zakresie i na koszt wykonawcy).
Okres gwarancji
12-24 miesięcy

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2022-38212-110870, NZP.270.31.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-10

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
ząbkowicki
Gmina
Złoty Stok
Miejscowość
Złoty Stok
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-07-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zamówienie będzie realizowane w terminach: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5
225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku
zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w
przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-26
Data ostatniej zmiany
2022-05-26 11:27:55

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium ,,Cena" w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana
w ofercie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,Okres gwarancji jakości" w miesiącach:
a) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
b) okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 m-cy oraz dłuższy niż 24 m-cy.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Alicja Kril
tel.: 748162608
e-mail: alicja.kril@wroclaw.lasy.gov.pl
Dominika Minta
tel.: 748162629
e-mail: dominika.minta@wroclaw.lasy.gov.pl
Waldemar Jama
tel.: 748162626
e-mail: waldemar.jama@wroclaw.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.