Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA I MONTAŻ KONTENERA BIUROWEGO NA ARCHIWUM

Przedmiot:

DOSTAWA I MONTAŻ KONTENERA BIUROWEGO NA ARCHIWUM

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKN ORLEN S.A
ul. Chemików 7
09-411 Płock
powiat: Płock
48 22 67736, 885866474
anna.frydel@orlen.pl
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/263436/supplier/status
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 22 67736, 8858664
Termin składania ofert: 2022-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA I MONTAŻ KONTENERA BIUROWEGO NA ARCHIWUM NA ZAKŁADZIE PTA WE WŁOCŁAWKU.
Przedmiot oferty
Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 DOSTAWA I MONTAŻ KONTENERA BIUROWEGO NA ARCHIWUM NA ZAKŁADZIE PTA WE WŁOCŁAWKU. 1 KPL
Kategorie zakupowe
(A.12.012) Kontenery
Typ rundy zapytania
Otwarty
Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej: Zamawiający) z siedzibą w Płocku, Ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, numer BDO 000007103, o kapitale zakładowym /kapitale wpłaconym: 534.636.326,25 zł, będącej czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającej status dużego przedsiębiorcy (na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.118 ze zm.)),

zapraszamy do zapoznania się z niniejszym Zapytaniem Ofertowym i złożenia oferty dot.:

DOSTAWA i montaż kontenera biurowego na archiwum na Zakładzie PTA we Włocławku.
Szczegółowy zakres prac oraz wyposażenia umieszczono w Specyfikacji przedmiotu zakupu (Załącznik nr 1).

Dokument nr: PKN/2/001723/22

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/263436/supplier/status

Rozpoczęcie składania ofert
26-05-2022 15:00
Zakończenie składania ofert
10-06-2022 15:00
Termin zadawania pytań
10-06-2022 15:00

Wymagania:
W przypadku zainteresowania udziałem w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, prosimy o potwierdzenie faktu zainteresowania poprzez kliknięcie na Platformie łącza "Weź udział w zapytaniu ofertowym".

W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego Zapytania. Wszystkie pytania należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect, poprzez łącze "Przejdź do Pytań i Odpowiedzi" --> "Zadaj pytanie Zamawiającemu". Prosimy o nieumieszczanie w temacie i treści pytania informacji o tożsamości Oferenta. Na podstawie zadanych pytań Zamawiający przygotuje jednolitą informację zwrotną - taką samą dla wszystkich Oferentów (z wyjątkiem gdy zakres pytania dot. kwestii które mogłyby zidentyfikować Oferenta zadającego pytanie, a samo pytanie zostanie uznane przez Zamawiającego za uzasadnione). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania bez podania przyczyn.
ZASTRZEŻENIA I KLAUZULE ZAMAWIAJĄCEGO:

1) Możliwość zakończenia postępowania zakupowego przez Zamawiającego bez dokonania wyboru dostawcy oraz bez podania przyczyny.
2) Możliwości odrzucenia wydania referencji przez Zamawiającego bez podania przyczyny.
3) Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiające i wybranego w postępowaniu Oferenta..
4) Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony Zamawiającego dokonać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.
5) Wszelkie informacje związane z otrzymaniem niniejszego Zapytania Ofertowego powinny być traktowane jako informacje poufne - nie mogą one być ujawniane stronom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Oferent dołoży wszelkich starań, aby przekazane w niniejszym Zapytaniu informacje przekazane przez Zamawiającego, były chronione za pomocą tych samych środków, co materiały chronione Oferenta. Jednocześnie, Zamawiający zapewnia zachowanie tajemnicy handlowej w odniesieniu do informacji otrzymanych od Oferenta i zobowiązuje się do ich udostępnienia jedynie osobom zaangażowanym w proces analizy i oceny Oferty.
6) Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym zapytaniu, faktu udziału, oraz prowadzenia rozmów oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Wykonawcę jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
7) Zamawiający nie będzie ponosić ani odpowiadać w żadnym przypadku za wydatki, straty, zobowiązania lub żądania związane z Zapytaniem Ofertowym ze strony Oferenta lub jego partnera/ów, podwykonawcy/ów bądź innej strony trzeciej, z którymi Oferent ma związki bądź będzie związany w trakcie Zapytania Ofertowego.
8) Oferenci, ich partnerzy, ich podwykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w innych działaniach będących częścią Zapytania Ofertowego (wizje lokalne, warsztaty etc.). Zamawiający w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny, ani dłużny, ani nie będzie płatnikiem jakichkolwiek poniesionych przez Oferenta, ich partnerów czy podwykonawców kosztów lub strat w związku udziałem w niniejszym postępowaniu, niezależnie od wyników niniejszego postępowania.
9) Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c. Niemniej jednak Strony wyłączają automatyczny skutek zawarcia umowy (tj. moment, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji), zaś do
zawarcia umowy dochodzi w chwili podpisania jej przez obie Strony.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany harmonogramu procesu zakupowego bez podania przyczyn, do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, do odwołania (zamknięcia) procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn, do odrzucenia bez rozpatrywania ofert złożonych po terminie określonym w niniejszym Zapytaniu, do nie zawarcia umowy po zakończeniu Postępowania Ofertowego bez podania przyczyn, do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych Ofert, do przerwania negocjacji umowy z wybranym Oferentem bez podawania przyczyny i rozpoczęcia rozmowy z innym Oferentem, do zawarcia umowy z więcej niż jednym Oferentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonych Ofert.
11) Zamawiający nie przewiduje w procesie Zapytania Ofertowego i po jego zakończeniu, procedury odwoławczej.

Biorąc udział w Zapytaniu Ofertowym Oferent przyjmuje wszystkie zastrzeżenia i klauzule przedstawione powyżej oraz w innych dokumentach Zapytania Ofertowego, chyba że umieści w treści Oferty w spójnej tabeli listę rozbieżności warunków Oferty od zastrzeżeń i klauzul Zapytania Ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku prawo do odrzucenia takiej Oferty.

Składanie ofert

Na całość

Dostępne waluty

PLN

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.