Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń

Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
ul. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
(29) 765-21-00, Telefax : (29) 760-45-69
zam.publ@szpital.ostroleka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: (29) 765-21-00, Tele
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Programu Funkcjonalno - Użytkowego Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych.
1.2. Program Funkcjonalno - Użytkowy musi być opracowany zgodnie z:
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkgonalno-użytkowego.
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W związku z tym dokumentaga, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
1.3. Założenia wstępne:
Modernizacja i adaptacja obejmie zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej centrali wentylagi mechanicznej o 10. krotnej wymianie powietrza dla clear-room.
- Adaptacja części pomieszczeń aptecznych na nowe Pracownie Leków Jałowych.
- Zapewnienie właściwego układu pomieszczeń śluz poprzez dokonanie odpowiednich adaptacji i wydzieleń dotychczasowych pomieszczeń.
- Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni aptecznej (w przypadku takiej konieczności) o pomieszczenia sąsiadujące z dotychczasową apteką szpitalną.
1. Dokumentacja projektowa i prace budowlane adaptacyjne i remontowe obejmą wszystkie pomieszczenia w Aptece Szpitalnej usytuowane na parterze budynku ,,B" w budynku głównym Szpitala. Inwestycja ma na celu modernizację pomieszczeń i utworzenie nowych Pracowni Leku Jałowego, tak aby spełniały wymogi przewidziane przepisami prawa i spełniały najwyższe standardy - Clean-Room spełniający wymogi przygotowania leków jałowych.
2. Adaptacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej powinna zostać wykonana przy użyciu specjalnych technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć roboty budowlane.
3. Użyte materiały do budowy pomieszczeń clean room - zaprojektowane panele montowane na ścianach i sufitach przeznaczone do pomieszczeń czystych charakteryzujące i cechujące się dużą plastycznością oraz możliwością łatwego dopasowywania do kształtu pomieszczeń, otworów okiennych czy drzwiowych.
4. Zamawiający oczekuje zaplanowania wszystkich prac z założeniem nieprzerwalnego funkcjonowania Apteki Szpitalnej.
5. Program funkq'onalnio - użytkowy dotyczy szczegółowych założeń do projektu budowlano -wykonawczego oraz wykonania wszystkich niezbędnych prac budowlano - instalacyjnych do ujęcia w Dokumentacji Technicznej oraz w zakresie koniecznym do wykonania posiadanych przez Zamawiającego decyzji zobowiązaniowych wydanych przez Wojewódzką Staq'ę Sanitarno - Epidemiologiczną w Ostrołęce i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
II
Pomieszczenia:
1. W ramach dostępnej powierzchni w Aptece Szpitalnej i możliwych do przebudowy pomieszczeń aptecznych (z dopuszczeniem pomieszczeń sąsiadujących z apteką) zaprojektowanie Clean-Room jako pracowni leków cytostatycznych, antybiotyków i żywienia pozajelitowego oraz leków przeciwwirusowych:
? z lożami i śluzami
? ze ściankami działowymi częściowo transparentnymi
? Clean-room z wentylagą mechaniczną nawiewno - wywiewną (z filtrami HEPA), z ogrzewaniem, chłodzeniem, nawilżaniem i osuszaniem pomieszczeń, zapewniającą minimum 10. krotną wymianę powietrza w ciągu godz., z automatyką umożliwiającą zarówno z centrali BMS, jak i z poziomu
użytkownika monitorowanie i zmianę parametrów ciśnienia/podciśnienia w pomieszczeniach, monitorowanie i zmianę temperatury w pomieszczeniach
? z niezbędnymi zabezpieczeniami gwarantującymi bezpieczeństwo pracy personelu (m.in. system komunikaq'i głosowej)
? z wejściami do pomieszczeń zabezpieczonymi kontrola dostępu
? z odtworzeniem w innej lokalizacji Apteki Szpitalnej funkcji pomieszczeń z których pomieszczeń/powierzchni powstanie Clean-Room.
2. Remont dotychczasowych pomieszczeń apteki szpitalnej z ich dostosowaniem do wymaganych funkcji.
III. Wymagania techniczne:
Drogi komunikacyjne:
? zapewniające odrębność Clen-Room od pozostałych pomieszczeń aptecznych
? system odbojnic ściennych i futryn zabezpieczających przed ich uszkodzeniem
? na podłogach wykładzina typu tarkett lub żywica epoksydowa.
Pomieszczenia pracowni leków:
? wielkości powierzchni pomieszczeń powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami
? wszystkie materiały zastosowane podczas prac budowlanych powinny posiadać konieczne atesty.
IV. Wymagania dotyczące części projektowej:
1. Projekt budowlany w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, łącznie z dopuszczeniem do użytkowania po realizacji zadania.
2. Projekt budowlano - wykonawczy, w skład którego powinny wchodzić następujące części:
? architektura
? ew. technologia medyczna z zestawieniem wyposażenia
? wentylacja, klimatyzacja
? instalage sanitarne
? instalacje elektryczne
? instalacje p.poż., DSO i kontrola dostępu
? instalacje teletechniczne i niskoprądowe
? kosztorysy ofertowe
? specyfikacje wykonania i odbioru robót.
3. Po wykonaniu prac budowlanych sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami skuteczności wentylacji, (także z klasą czystości) i protokołami odbioru pozostałych instalacji technicznych uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń na użytkowanie.
Wymogi dotyczące poszczególnych instalacji:
1. Instalacje elektryczne:
a) wykonanie instalacji zasilającej urządzenia, wykonanie instalacji oświetleniowej, obwodów gniazdkowych, sieci komputerowej i sieci telefonicznej (gniazda sieci LAN w pomieszczeniach: po 4 gniazda -2x2 oraz gniazda telefoniczne w pomieszczeniach jw. po 2 szt. w kajżdym, nowa szafa rakowa z integracją światłowodem z systemami szpitalnymi (wg wytycznych Działu IT szpitala)
b) wykonanie instalacji zasilającej i monitorującej dla urządzeń wentylacji/klimatyzacji (wg wytycznych Działu Technicznego Zamawiającego)
c) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i DSO z integracją z funkcjonującym systemem (włączenie do nowej centrali), wizualizacja systemu SAP, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana hydrantów p./poż. w remontowanej części obiektu oraz opracowanie scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla tej części obiektu (-wszystko wg wytycznych Zakładowego specjalisty ds. ochrony p/poż.).
2. Instalacje wentylacji i klimatyzacji:
a) wymiana kanałów i central wentylacyjnych, dobudowa nowego układu wentylacji z centralą wentylacyjną dla clear-room
b) wykonanie instalacji nawiewno - wywiewnej z nowej centrali wentylacyjnej (z odzyskiem ciepła,
nagrzewnicami wodnymi zasilanymi z CTS i CTZ oraz chłodnicą zasilaną z sieci wody lodowej wraz z niezbędną armaturą, pompą obiegową i izolacją termiczną - wszystko wg wytycznych Działu Technicznego Zamawiającego)
c) ew. rozbudowa/modernizacja stacji chłodu z 2x0,6 MW do 2x1 MW mocy chłodniczej
d) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzagi (dla całej powierzchni Apteki Szpitalnej) z włączeniem i integracją z istniejącym w szpitalu systemem BMS.
Instalacje sanitarne:
a) wykonanie podejść instalacji wod. - kan. pod nowoprojektowane urządzenia sanitarne (wg wytycznych Działu Technicznego Zamawiającego) w technologii rur stalowych spawanych lub miedzianych lutowanych;
b) wykonanie ewentualnych zmian w istniejącym układzie centralnego ogrzewania (w części aptecznej) w technologii rur stalowych lub miedzianych.
Koncepcja PF-U winna być sporządzona w oparciu o wizie lokalną z inwentaryzacją stanu obecnego i zawierać
także przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów realizacji inwestycji, w tym:
a) planowane koszty prac projektowych
b) planowane koszty robót budowlanych
c) planowane koszty nadzoru inwestycyjnego
oraz wskazanie wszystkich niezbędnych danych, informacji, warunków, uzgodnień i pozwoleń umożliwiającym realizację robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ujęcie stosownych zapisów o wymogu konieczności ich zawarcia i uzyskania w późniejszej dokumentacji projektowej.
4. Inne wymogi:
a) oznakowanie pomieszczeń: tabliczki do przy drzwiach, tabliczki podsufitowe,
b) w oknach pomieszczeń: żaluzje, verticale lub rolety (ewentualnie moskitiery).
Uwaga generalna: na etapie prac dot. PF-U konieczne uzgodnienia z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, z Działem Technicznym Szpitala, Działem IT Szpitala, Zakładowym inspektorem ds. ochrony p.poż. i Zakładowym inspektorem ds. BHP, Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych - co do przebiegu instalacji, punktów zasileń, wykorzystania istniejących instalacji i integracji z systemami funkcjonującymi w szpitalu.

CPV: 71242000-6, 71221000-3, 71320000-7

Dokument nr: MSS-DN-ZPP-26-ZO-14/2022

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania Formularzu oferty.
2. Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.06.2022r. do godz.09:00 w siedzibie Zamawiającego,/sekretariat/ lub przesłać na w/w adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
1.4. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia do 27.06.2022 r.

Wymagania:
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł, prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Przed złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej.
1.5. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, którzy posiadają wymagane uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia.
2. Sposób przygotowania oferty:
1) Wypełnić druk oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2) Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3) Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika)
4) Potwierdzenie posiadania uprawnień.
3. Opis sposobu obliczania ceny:
1) W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zysk wykonawcy i/ lub ewentualne upusty.
2) Wszelkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone w zł polskich do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w art. 106e ust 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
3) Ceny określone przez wykonawcę w formularzu nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
4) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
5) Wykonawca zobowiązany jest do respektowania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
4. Wymagania dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą :
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany:
1) do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;
2) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb;
3) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach w TRAKCIE realizacji zamówienia, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;
4) przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji zamówienia
5. Kryterium oceny ofert: a. Cena brutto ofert - 100 %
Cena brutto oferty z najniższą ceną
C=------------------------------------x 100 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ocena, wyjaśnienie, wybór oferty, unieważnienie postępowania:
1) Ocena kompletności złożonych oświadczeń, dokumentów określonych w rozdziale 2. Zapytania odbędzie się metodą kompletne / niekompletne, na podstawie oświadczeń, dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
2) W przypadku wystąpienia wątpliwości, dotyczących treści złożonej oferty, zamawiający zastrzega możliwość żądania od wykonawców złożenia pisemnych wyjaśnień i lub uzupełnień.
3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej rfert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży komplet ważnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 2. Zapytania oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena praz czas wykonania.
5) Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Wykonawcom oraz opublikowania w publikatorze w którym zamieszczono zapytanie.
6) Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.
7) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej,
- bez podawania przyczyny 8) Bez podawania przyczyny.
7. Termin płatności: 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po wykonanej usłudze. Zamawiający nie udziela przedpłat.
3. Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:
Nazwa i adres oferenta. Oferta na opracowanie Programu Funkcjonał no-Użytkowego Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych".
Znak sprawy: MSS-DN-ZPP-26-ZO-14/2022 Nie otwierać do dnia 03.06.2022r. do godziny 09:15 Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.
4. Oferty, złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci oferty które wpłyną po terminie do Wykonawcy bez otwierania.
9. Wykluczenie wykonawców z postępowania:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązanie Wykonawcy z Zamawiającym, polegające w szczególności na :
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akq'i;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt:
10. Osoby do kontaktów:
Beata Kraska - Romanowska, e-mail: zam.publ@szpital.ostroleka.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.