Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elementów do budowy układów hydraulicznych

Przedmiot:

Dostawa elementów do budowy układów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: MEDARCH SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piaskowa 3
83-110 Tczew
powiat: tczewski
+48733665755
zamowienia@medarch.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111202
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: +48733665755
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA elementów do budowy układów hydraulicznych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1026/18 - Implantowalny metodą przezcewnikową system wspomagający pracę lewej komory serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością układu krążenia

Część 1
DOSTAWA elementów do budowy układów hydraulicznych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy układów hydraulicznych, na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku "Zapytanie 131 - całość". Przedstawione załączniki stanowią integralną część Zamówienia.

CPV: 42124221-9

Dokument nr: 2022-378-111202, 131

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Tczew
Miejscowość
Tczew

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw) bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
Oferent jest zobowiązany do oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3).
Oświadczenie zawiera:
Oświadczenie, że:
1. Jestem/nie jestem* podmiotem czynnie prowadzącym działalność gospodarczą - wpis do rejestru przedsiębiorstw (nazwa rejestru i nr wpisu - jeśli dotyczy):
...........................................................................
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, określonej zapytaniem ofertowym.
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Jestem osobą właściwą do reprezentowania Oferenta. Jeśli moje imię i nazwisko nie jest wskazane w rejestrze firmy jako właściwe do reprezentowania oferenta załączam dodatkowo OBOWIĄZKOWE pełnomocnictwo szczegółowe. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku oferta będzie odrzucona.
6. Zapoznałam/em się z zapisami w dokumentach Zapytania ofertowego oraz załączników i w pełni je akceptuję.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw) bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
Oferent jest zobowiązany do oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3).
Oświadczenie zawiera:
Oświadczenie, że:
1. Jestem/nie jestem* podmiotem czynnie prowadzącym działalność gospodarczą - wpis do rejestru przedsiębiorstw (nazwa rejestru i nr wpisu - jeśli dotyczy):
.......................................................
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, określonej zapytaniem ofertowym.
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Jestem osobą właściwą do reprezentowania Oferenta. Jeśli moje imię i nazwisko nie jest wskazane w rejestrze firmy jako właściwe do reprezentowania oferenta załączam dodatkowo OBOWIĄZKOWE pełnomocnictwo szczegółowe. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku oferta będzie odrzucona.
6. Zapoznałam/em się z zapisami w dokumentach Zapytania ofertowego oraz załączników i w pełni je akceptuję.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw) bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
Oferent jest zobowiązany do oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3).
Oświadczenie zawiera:
Oświadczenie, że:
1. Jestem/nie jestem* podmiotem czynnie prowadzącym działalność gospodarczą - wpis do rejestru przedsiębiorstw (nazwa rejestru i nr wpisu - jeśli dotyczy):
...........................................................
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, określonej zapytaniem ofertowym.
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Jestem osobą właściwą do reprezentowania Oferenta. Jeśli moje imię i nazwisko nie jest wskazane w rejestrze firmy jako właściwe do reprezentowania oferenta załączam dodatkowo OBOWIĄZKOWE pełnomocnictwo szczegółowe. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku oferta będzie odrzucona.
6. Zapoznałam/em się z zapisami w dokumentach Zapytania ofertowego oraz załączników i w pełni je akceptuję.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw) bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
Oferent jest zobowiązany do oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3).
Oświadczenie zawiera:
Oświadczenie, że:
1. Jestem/nie jestem* podmiotem czynnie prowadzącym działalność gospodarczą - wpis do rejestru przedsiębiorstw (nazwa rejestru i nr wpisu - jeśli dotyczy):
..........................................................
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, określonej zapytaniem ofertowym.
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Jestem osobą właściwą do reprezentowania Oferenta. Jeśli moje imię i nazwisko nie jest wskazane w rejestrze firmy jako właściwe do reprezentowania oferenta załączam dodatkowo OBOWIĄZKOWE pełnomocnictwo szczegółowe. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku oferta będzie odrzucona.
6. Zapoznałam/em się z zapisami w dokumentach Zapytania ofertowego oraz załączników i w pełni je akceptuję.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W ramach niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany przesłać w terminie do dnia 06.06.2022 r. do godziny 13:00, zgodnie z miejscem i składaniem ofert następujące dokumenty:
- Wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1)
- Oświadczenie o braku powiązań (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2)
- Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3)

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-27
Data ostatniej zmiany
2022-05-27 14:41:54

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o poniższe kryteria i sposób przyznawania punktów (max. 100%)
KRYTERIUM WAGA (%)
K1 - Cena ofertowa brutto(1) = 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Ewkiewicz
tel.: +48733665755
e-mail: zamowienia@medarch.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.