Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5068z ostatnich 7 dni
21776z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych I sieci odwadniającej "

Przedmiot:

,,Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych I sieci odwadniającej "

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59 a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 468115060
malgorzata.trojanowska@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/6,Postepowania-przetargowe.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 468115060
Termin składania ofert: 2022-06-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych I sieci odwadniającej zawale na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim"

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.18.2022/ZZPT
II.1.2)Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 5 części:

Zamówienie składa się z następujących części:

część 1 - Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. opoczyńskiego i koneckiego

część 2 - Utrzymanie urządzeń wodnych - wały przeciwpowodziowe i międzywale na terenie miasta i gminy Koniecpol

część 3 - Konserwacja wałów rz. Wolbórki i rz. Czarnej Bieliny - wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

część 4 - Wały przeciwpowodziowe rzeki Pilicy na terenie powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego,

część 5 - Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidziany do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki ich realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

Opis przedmiotu zam. dla Cz 1-5 - Zał. nr 1.1.-1.5 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. opoczyńskiego i koneckiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. opoczyńskiego i koneckiego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu II konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń wodnych - wały przeciwpowodziowe i międzywale na terenie miasta i gminy Koniecpol

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - Utrzymanie urządzeń wodnych - wały przeciwpowodziowe i międzywale na terenie miasta i gminy Koniecpol

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu II konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja wałów rz. Wolbórki i rz. Czarnej Bieliny - wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - Utrzymanie urządzeń wodnych - Konserwacja wałów rz. Wolbórki i rz. Czarnej Bieliny - wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu II konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Pilicy na terenie powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - Wały przeciwpowodziowe rzeki Pilicy na terenie powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu II konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu II konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90721800

Dokument nr: 284684-2022, WA.ROZ.2810.18.2022/ZZPT

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie nastąpi poprzez użycie platformy zakupowe

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/6,Postepowania-przetargowe.html

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2022

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2022

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59 a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Trojanowska
E-mail: malgorzata.trojanowska@wody.gov.pl
Tel.: +48 468115060

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.