Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników"

Przedmiot:

,,Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników"

Data zamieszczenia: 2022-06-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Tel.: +48 123999886
przetargi@zdp.wieliczka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 123999886
Termin składania ofert: 2022-07-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2022/2023r."

Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

3.2 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie Miasta i Gminy Wieliczka cześć Południowa i Północna, Gminy Gdów, Gminy Biskupice, oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kłaj w sezonie zimowym 2022/2023 3.3 Zakres zamówienia obejmuje 195,307 km dróg powiatowych oraz 56, 346 km chodników, w tym: o część I - Miasto i Gmina Wieliczka Część Południowa 60,848 km dróg oraz 23,659 km chodników, o część II - Miasto i Gmina Wieliczka Część Północna 27,249 km dróg oraz 25,828 km chodników o część III - Gmina Kłaj - 29,257 km dróg powiatowych, o część IV - Gmina Gdów 56,877 km dróg oraz 4,114 km chodników, o część V - Gmina Biskupice 21,076 km dróg oraz 2,745 km chodników

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I Teren Miasta i Gminy Wieliczka -Część Południowa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miast i Gmina Wieliczka część południowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie część I - Miasto i Gmina Wieliczka Część Południowa 60,848 km dróg oraz 23,659 km chodników, 3.4 Znaczna część dróg powiatowych na terenie gmin: Wieliczka, Kłaj oraz Biskupice zlokalizowana jest w terenie pagórkowatym. Ponadto na terenie Gminy Wieliczka znaczna część dróg posiada ponadnormatywne spadki podłużne, co znacznie utrudnia prowadzenie zimowego utrzymania dróg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W roku 2023 planowane ogłoszenie na zimowe utrzymania w roku 2023/2024

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SWZ z załącznikami

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II Teren Miasta i Gminy Wieliczka - Część Północna

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miast i Gmina Wieliczka część północna

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie część II - Miasto i Gmina Wieliczka Część Północna 27,249 km dróg oraz 25,828 km chodników

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W roku 2023 planowane ogłoszenie na zimowe utrzymania w roku 2023/2024

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SWZ z załącznikami

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

*Część III Teren Gminy Kłaj.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wielicki , Gmina Kłaj

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie część III - Gmina Kłaj - 29,257 km dróg powiatowych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W roku 2023 planowane ogłoszenie na zimowe utrzymania w roku 2023/2024

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SWZ z załącznikami

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

*Część IV Teren Gminy Gdów.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wielicki , Gmina Gdów

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie o część IV - Gmina Gdów 56,877 km dróg oraz 4,114 km chodników

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W roku 2023 planowane ogłoszenie na zimowe utrzymania w roku 2023/2024

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SWZ z załącznikami

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

*Część V Teren Gminy Biskupice.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wielicki , Gmina Biskupice

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie o część V - Gmina Biskupice 21,076 km dróg oraz 2,745 km chodników

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W roku 2023 planowane ogłoszenie na zimowe utrzymania w roku 2023/2024

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SWZ z załącznikami

CPV: 90620000

Dokument nr: 300020-2022, ZDP.ZP.271.9.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Monika Seweryn

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miast i Gmina Wieliczka część południowa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miast i Gmina Wieliczka część północna

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wielicki , Gmina Kłaj

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wielicki , Gmina Gdów

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wielicki , Gmina Biskupice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2022

Kontakt:
Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 356378582
Wieliczka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
32-020
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Seweryn
E-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl
Tel.: +48 123999886

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.