Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel.: +48 587260467, Faks: +48 587260338
zp@szpitalepomorskie.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627510
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: 37 000 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 587260467,
Termin składania ofert: 2022-07-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego

Numer referencyjny: D25M/251/N/19-41rj/22
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, sprzętu, materiałów oraz narzędzi elektroinstalacyjnych i teletechnicznych, sprzętu komputerowego i drukującego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
30216110 Skanery komputerowe
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
32400000 Sieci
48611000 Pakiety oprogramowania dla baz danych
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

- 84-200 Wejherowo, Ul. dr A. Jagalskiego 10

- 81-519 Gdynia, Ul. Powstania Styczniowego 1

- 81-348 Gdynia, Wójta Jana Radtkego 1

- 80-214 Gdańsk, Ul. Smoluchowskiego 18

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 7 do SWZ.

Zamawiający określa następujące terminy dostaw:

DOSTAWA nr 1 - Zgodnie z terminem pierwszej dostawy - zgodnie z zapisami Umowy, do 60 dni od daty podpisania Umowy

DOSTAWA nr 2 - Zgodnie z terminem drugiej dostawy - zgodnie z zapisami Umowy, do 120 dni od daty podpisania Umowy

DOSTAWA nr 3 - Zgodnie z terminem pierwszej dostawy - zgodnie z zapisami Umowy, do 30 dni od daty podpisania Umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.07.01.02-22-0004/16-00 w ramach projektu pn.: ,,POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:: cena 70%, termin gwarancji - 30.

Łączna wysokość wadium wynosi 37 000 zł (słownie trzydzieści siedem tysięcy zł).

CPV: 30213000, 30213100, 30213200, 30216110, 30237000, 32400000, 48611000, 30232100

Dokument nr: 320518-2022, D25M/251/N/19-41rj/22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie)

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627510

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

- 84-200 Wejherowo, Ul. dr A. Jagalskiego 10

- 81-519 Gdynia, Ul. Powstania Styczniowego 1

- 81-348 Gdynia, Wójta Jana Radtkego 1

- 80-214 Gdańsk, Ul. Smoluchowskiego 18

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022

Kontakt:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000492201
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-519
Polska
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Tel.: +48 587260467
Faks: +48 587260338

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.