Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Materiały do budowy modułu myjącego

Przedmiot:

Materiały do budowy modułu myjącego

Data zamieszczenia: 2022-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GRUPA BUENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kęcka 20
43-354 Czaniec
powiat: bielski
509 859 758
andrzej.kos@fbkos.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114518
Województwo: śląskie
Miasto: Czaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: 509 859 758
Termin składania ofert: 2022-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 23/2022
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1066/20 - Opracowanie technologii maceracji ziaren kawy za pomocą cieczy z wykorzystaniem wybranych substancji pochodzenia naturalnego, umożliwiających otrzymanie wysokiej jakości kawy smakowej.

Część 1
Materiały do budowy modułu myjącego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów do budowy modułu myjącego. Zakup wyposażenia umożliwi budowę wersji demonstracyjnej myjki w etapie II oraz modułu myjącego w etapie III.
Do budowy modułu niezbędny jest zakup następujących elementów:
o materiał nierdzewny - tj. blachy, profile, rury ;
- profil nierdzewny zamknięty 40x40x min. 2mm grubości, materiał 304 - 18 mb
- profil nierdzewny zamknięty 30x30x min. 2 mm grubości, materiał 304 - 12 mb
- arkusz blachy inox 304 matowej 1000x2000x min. 2 mm grubości - 4 szt.
- arkusz blachy inox 304 polerowanej 1000x2000x min. 2 mm grubości - 3 szt.
- rura nierdzewna 304 1'' x 1,5 mm - 12 m
- rura nierdzewna 304 1 1/2 '' - 2 m
- kolano mosiężne 90 stopni 1 '' - 4 szt.
- trójnik mosiężny 1 '' - 1 szt.
- śrubunek mosiężny 1 '' - 2 szt.
- stopy regulowane nierdzewne do profilu 40x40 - 6 szt .
o zawór ręczny kulowy prosty nierdzewny na 1''- 2 szt.
o sterownik mikroprocesorowy wyposażony w:
- sygnalizacja alarmu gdy brak sygnału na wejściu, Zasilanie 230V AC
- czujnik temperatury PT100 z gwintem min. 1/2 '' - 3 szt.
o przekaźniki 1 torowe z cewką na 24VDC o obciążalności styków 6-10A - 2 szt.
o zabezpieczenia nadprądowe 1P - 1 szt.
o kaseta bezpiecznikowa pojedyncza natynkowa- 1 szt.
o gniazdo 230 na szynę din - 1 szt.
o rozłącznik krzywkowy dwupozycyjny 0-1 - 1szt.
o przewód linka granatowa 0,5 mm2 - 20m
o przewód linka czarna i czerwona 1,5mm2 - po 20m każda
o przewód linka PE 2,5 mm2 - 10 m
o końcówki kablowe HI 0,5, 1,5; 2,5mm2 - po 1 opak. każdej
o przewód 3G 1,5 - 10 mb
Okres gwarancji
Nie dotyczy

CPV: 42950000-0

Dokument nr: 2022-19363-114518, NCBR - 23/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Porąbka
Miejscowość
Czaniec

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające na dostawę, o których mowa powyżej będą polegały na dostawie podobnego przedmiotu zamówienia do wskazanego w/w zapytaniu tożsamych lub zbliżonych parametrach.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, i nie przekraczającym 25% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z :
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagało by niewspółmiernie wysokich kosztów
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,
7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych
w ramach przedmiotowego zamówienia
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzanie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1. Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2. Oświadczenia.
Załącznik nr 3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-20
Data ostatniej zmiany
2022-06-20 20:50:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Nazwa kryterium:
cena oferty - (netto)
Waga kryterium:
100%
Szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - Zapytanie Ofertowe.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Kos
tel.: 509 859 758
e-mail: andrzej.kos@fbkos.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.