Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie zalewu - powołanie Kierownika Budowy

Przedmiot:

Zagospodarowanie zalewu - powołanie Kierownika Budowy

Data zamieszczenia: 2022-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Bolesława Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
powiat: zgorzelecki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629888
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zgorzelec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WPRI.271.1.1.2019 Zagospodarowanie zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - powołanie Kierownika Budowy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zagospodarowanie zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V-powołanie Kierownika Budowy Zagospodarowanie zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V-powołanie Kierownika Budowy do kierowania robotami budowlanymi prowadzonymi przez Wykonawców robót wyłonionych w ramach 2 części zamówienia (część I obejmuje roboty budowlane związane z budową ścieżki pieszo - jezdnej wraz z placem postojowym i wjazdem W1, część II obejmuje wykonanie 2 drewnianych wiat widokowych i paleniska na ognisko).
Zalew ścieżki I częś [...].zip
Zalew wiaty + ognisk [...].7z
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -

Dokument nr: ID 629888, WPRI.271.1.1.2019

Otwarcie ofert: Otwarcia : 29-06-2022 09:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629888
Składania : 29-06-2022 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty wykonawcy, z którym w okresie ostatnich 3 lat została rozwiązana umowa z jego winy.
UWAGA!
Na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Płatności częściowe tj. 60% wynagrodzenia po zrealizowaniu i zakończeniu I części zamówienia robót budowlanych, 40 % wynagrodzenia po zrealizowaniu i zakończeniu II części zamówienia robót budowlanych, płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Przez cały okres realizacji robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawców robót poszczególnych części, które będą kierowane przez powołanego Kierownika Budowy, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych oraz podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą ,,odbieram" - zgodnie z zapisami § 3 projektu umowy. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych wynosi 4 miesiące od daty zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z poszczególnym Wykonawcą. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Podwykonawstwo - Wykonawca oświadcza, że zamówienie nie będzie wykonywane przez podwykonawców. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
wzór umowy.pdf
RODO.pdf
6 Numer rachunku bankowego - Wykonawca oświadcza, iż do rozliczeń z Zamawiającym posiada następujący nr rachunku bankowego - proszę podać numer rachunku bankowego.
7 Oświadczenie - Wykonawca oświadcza, że osoba która będzie uczestniczyć bezpośrednio przy realizacji zamówienia posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami obowiązującego prawa tj.: 1) Kierownik Budowy posiadający uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
8 Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - Proszę wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, pełniącej funkcję Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Proszę dołączyć decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
9 Oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Bolesława Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.