Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem domofonu cyfrowego

Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem domofonu cyfrowego

Data zamieszczenia: 2022-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel.: 32 287 29 81, tel./fax: 32 287 19 67
przetargi@zgm.plekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 287 29 81,
Termin składania ofert: 2022-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 7 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę na :
,,Wspólnota Mieszkaniowa Ks. Kpt. Gerarda Waculika 7 - Remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem domofonu cyfrowego."

Dokument nr: ZGM/NZ-263-58/2022/WM

Składanie ofert:
8. Ofertę należy przesłać mailem na adres: przetargi@zgm.plekary.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 1.07.2022 r. do godz. 10.00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania
zaproponowanej ceny.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki realizacji zamówienia:
1. Zakres robót zgodnie z załącznikami nr 2,4 oraz 5:
- Remont oświetlenia klatek schodowych;
- Remont instalacji oświetleniowej w piwnicy w części wspólnej oraz komórki lokatorskie;
- Remont instalacji oświetleniowej;
- Remont instalacji elektrycznej części wspólnej (wymiana WLZ i rozdzielnic);
- Montaż instalacji domofonowej;
- Wykonanie pomiarów po wykonaniu instalacji.
- Wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych ( klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku).
2. Zakres przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5, oraz Przedmiar robót -załącznik nr 2.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowanymi cenami w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz kosztorysie ofertowym.
4. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno -budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
6. Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: | Gwarancja na robotę :60 m-cy;
Gwarancja na materiał: zgodnie z gwarancją producenta licząc od dnia odbioru robót.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nie należycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę , co doprowadziło do rozwiązania umowy.
Oferta winna zawierać:
Wskazanie na w temacie maila OFERTA na: ,,Wspólnota Mieszkaniowa Ks. Kpt. Gerarda Waculika 7 - Remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem domofonu cyfrowego."
1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
3. Kosztorys ofertowy. Sporządzony metodą uproszczoną.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.