Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa przetworników prądowych

Przedmiot:

Dostawa przetworników prądowych

Data zamieszczenia: 2022-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. +48 58 347 14 02 fax. +48 58 347 18 02t
zamowienia.weia@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 58 347 14 0
Termin składania ofert: 2022-06-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA przetworników prądowych
II. Przedmiot zamówienia
DOSTAWA przetworników prądowych, zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 2 do
zamówienia.

Dokument nr: ZZ/234/014/22

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na załączonym druku ,,Oferta" do dnia 29.06.2022 r., do godz. 15:00
na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 104 z dopiskiem: ZZ/234/014/22:
,,DOSTAWA przetworników prądowych" dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, bądź na adres
e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl

Miejsce i termin realizacji:
VI. Maksymalny termin realizacji: do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
zamowienia.weia@pg.edu.pl III. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru druku ,,OFERTA" stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 2. Oferta musi zawierać podpis osoby (podpisy osób) uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Przy podpisywaniu wszelkich dokumentów wymaga się zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 3. Wykonawca przystępując do niniejszego zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. IV. Sposób obliczenia ceny: 1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, związane z realizacją zamówienia oraz ująć wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Ceną oferty jest cena brutto podana cyframi i słownie na druku ,,Oferta". 3. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wpisać w odpowiednie miejsce na druku ,,Oferta". 4. Cena oferty o której mowa w pkt.3, będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążące dla stron umowy. 5. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. V. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty: waga 100%. 2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny.
VIII. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 1-3 zgodnie
z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Ewentualne pytania proszę kierować na wskazany powyżej adres e-mail.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.