Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH

Przedmiot:

DOSTAWA MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH

Data zamieszczenia: 2022-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Paderewskiego 55
25-950 Kielce
powiat: Kielce
jmadej@zdz.kielce.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115155
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH" w celu realizacji projektu pn. ,,ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ"
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.10.02.01-26-0056/21 - ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Część 1
MATERIAŁY PODSTAWOWE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów spawalniczych tj. materiałów podstawowych, materiałów dodatkowych, materiałów pomocniczych oraz gazów osłonowych których zakres rzeczowy został określony w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 7 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 ZADANIA. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, które zostały określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
3. Zakres postępowania obejmuje: Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Materiały pomocnicze, Gazy osłonowe określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia
ZADANIE 1 - MATERIAŁY PODSTAWOWE

Część 2
MATERIAŁY DODATKOWE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów spawalniczych tj. materiałów podstawowych, materiałów dodatkowych, materiałów pomocniczych oraz gazów osłonowych których zakres rzeczowy został określony w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 7 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 ZADANIA. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, które zostały określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
3. Zakres postępowania obejmuje: Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Materiały pomocnicze, Gazy osłonowe określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia
ZADANIE 2 - MATERIAŁY DODATKOWE

Część 3
MATERIAŁY POMOCNICZE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów spawalniczych tj. materiałów podstawowych, materiałów dodatkowych, materiałów pomocniczych oraz gazów osłonowych których zakres rzeczowy został określony w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 7 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 ZADANIA. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, które zostały określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
3. Zakres postępowania obejmuje: Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Materiały pomocnicze, Gazy osłonowe określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia
ZADANIE 3 - MATERIAŁY POMOCNICZE

Część 4
GAZY OSŁONOWE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów spawalniczych tj. materiałów podstawowych, materiałów dodatkowych, materiałów pomocniczych oraz gazów osłonowych których zakres rzeczowy został określony w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 7 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 ZADANIA. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, które zostały określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
3. Zakres postępowania obejmuje: Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Materiały pomocnicze, Gazy osłonowe określone w Charakterystyce przedmiotu zamówienia
ZADANIE 4 - GAZY OSŁONOWE

CPV: 14622000-7, 44315100-2, 14622000-7, 44315100-2, 14622000-7, 44315100-2, 44316400-2, 24111000-5, 24111100-6, 24111900-4

Dokument nr: 2022-658-115155, 27/ZK/2021/SPAZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-01

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
buski
Gmina
Busko-Zdrój
Miejscowość
Busko-Zdrój
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Umowa zostanie zawarta na czas: od dnia podpisania do 30 czerwca 2023 r.
Materiały w ilościach przewidzianych w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zaproszenia wykonawca dostarczy w terminie do 21 lipca 2022 r.
W przypadku konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
buski
Gmina
Busko-Zdrój
Miejscowość
Busko-Zdrój
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
starachowicki
Gmina
Starachowice
Miejscowość
Starachowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Umowa zostanie zawarta na czas: od dnia podpisania do 30 czerwca 2023 r.
Materiały w ilościach przewidzianych w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zaproszenia wykonawca dostarczy w terminie do 21 lipca 2022 r.
W przypadku konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
buski
Gmina
Busko-Zdrój
Miejscowość
Busko-Zdrój
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
starachowicki
Gmina
Starachowice
Miejscowość
Starachowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Umowa zostanie zawarta na czas: od dnia podpisania do 30 czerwca 2023 r.
Materiały w ilościach przewidzianych w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zaproszenia wykonawca dostarczy w terminie do 21 lipca 2022 r.
W przypadku konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
buski
Gmina
Busko-Zdrój
Miejscowość
Busko-Zdrój
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
starachowicki
Gmina
Starachowice
Miejscowość
Starachowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Umowa zostanie zawarta na czas: od dnia podpisania do 30 czerwca 2023 r.
Materiały w ilościach przewidzianych w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zaproszenia wykonawca dostarczy w terminie do 21 lipca 2022 r.
W przypadku konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj.:
a) Zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
b) Siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Zleceniobiorcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
c) Zmianą wniosku o dofinansowanie projektu ,,ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ" zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w zakresie, w jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy;
d) Rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie ,,ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ" kierowanych osób;
e) zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta;
f) ostatecznej ilości godzin szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta;
g) ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych szkoleniem na które składana jest oferta;
h) zmiany terminu płatności;
i) zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, Wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (trenera) pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z Zaproszenia i złożonej oferty - jeżeli dotyczy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oświadczenie woli (oferta) - oświadczenia, dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Oferta zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - Załącznik nr 2 do Zaproszenia
2. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie składa powyższych odpisów/informacji jeżeli wskaże w Formularzu Ofertowym ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona ,,za zgodność z oryginałem"
lub
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
3. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do Zaproszenia
4. Podpisane oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do Zaproszenia
5. Podpisane oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Załącznik nr 5 do Zaproszenia
6. Podpisane oświadczenie Wykonawcy - Formularz Asortymentowo-Cenowy - stanowiące Załącznik nr 6 do Zaproszenia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zaproszenia oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zaproszenia oraz Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 5 do zaproszenia

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-23
Data ostatniej zmiany
2022-06-23 15:01:32

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto 100 %
Cena brutto-Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto 100 %
Cena brutto-Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto 100 %
Cena brutto-Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto 100 %
Cena brutto-Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jolanta Madej
tel.:
e-mail: jmadej@zdz.kielce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.