Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: +48 918173385
zamowienia@sim.szczecin.pl
https://portal.smartpzp.pl/sim
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 918173385
Termin składania ofert: 2022-07-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA wyposażenia Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Numer referencyjny: SIM/ZP/P/22/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych wraz z podestami i fotelami (dalej jako: ,,wyposażenie"), na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39113000 Różne siedziska i krzesła
39113600 Ławki
44112100 Wiaty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych wraz z podestami i fotelami (dalej jako: ,,wyposażenie"), na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Szczegółowy opis jak i ilość wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 5 pn. ,,Opis przedmiot zamówienia" (OPZ).

3. Przedstawione parametry jakościowe i techniczne są minimalnymi wytycznymi dla przedmiotu umowy, a ewentualne wskazane pochodzenie produktów czy nazwy producentów mają

na celu przybliżyć wymagania. Projekt techniczny wiat, stanowiący Załącznik nr 5 do swz - OPZ ma charakter jedynie poglądowy. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnego projektu wykonawczego wiat o parametrach i funkcjonalności odpowiadających parametrom i funkcjonalnościom opisanym w OPZ. Zamawiający dopuszcza tym samym zmiany w rozwiązaniach projektowych w stosunku do rozwiązań wynikających z OPZ pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania nie będą gorsze pod względem jakości, bezpieczeństwa, trwałości oraz funkcjonalności od rozwiązań przewidzianych w OPZ.

4. Przed dostawą i montażem wyposażenia należy uzyskać akceptację proponowanych rozwiązań wizualnych, technicznych i materiałowych, poprzez zgłoszenie wniosków materiałowych zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wnioski materiałowe muszą opisywać proponowane rozwiązanie wraz z dokumentami jakościowymi (certyfikaty, deklaracje jakości, itp.) potwierdzającymi spełnienie minimalnych wymagań kontraktowych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie zgłaszania dokumentów do zatwierdzenia.

5. Elementy wbudowywane muszą być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać śladów użytkowania, muszą być przeznaczone do profesjonalnego użytkowania i być odporne na warunki atmosferyczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia i gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działa jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecin.

Termin wykonania minimalny 28 dni maksymalny 42 dni

CPV: 39110000, 39113000, 39113600, 44112100

Dokument nr: 338351-2022, SIM/ZP/P/22/2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Platformy SmartPZP.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/sim

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/sim

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2022

Kontakt:
Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 382696215
Armii Krajowej 1
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Czarnecka-Jurga
E-mail: zamowienia@sim.szczecin.pl
Tel.: +48 918173385

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.