Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa stacji elektroenergetycznej wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą

Przedmiot:

Budowa stacji elektroenergetycznej wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1
45-047 Opole
powiat: Opole
Tel.: +48 571665978
agnieszka.patola-kowalska@tauron-dystrybucja.pl
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13016603/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 130 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 571665978
Termin składania ofert: 2022-08-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą 110 kV"

Numer referencyjny: PZP/TD-OOP/00415/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą 110 kV. Szczegółowy opis określają dokumenty zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Gogolin (gm. Gogolin) oraz biuro projektowe Wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą 110 kV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

CPV: 45220000, 71320000

Dokument nr: 342106-2022, PZP/TD-OOP/00415/2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedurę otwarcia ofert określono w SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swoz.tauron.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13016603/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Gogolin (gm. Gogolin) oraz biuro projektowe Wykonawcy.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2022

Kontakt:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1
Opole
Kod NUTS: PL Polska
45-047
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Patoła-Kowalska
E-mail: agnieszka.patola-kowalska@tauron-dystrybucja.pl
Tel.: +48 571665978

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.