Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie, dostawa i montaż lamp solarnych

Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż lamp solarnych

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Subkowy
ul. Józefa Wybickiego 19a
83-120 Subkowy
powiat: tczewski
Telefon i fax: 58 536 85 01
urzad@subkowy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Subkowy
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon i fax: 58 53
Termin składania ofert: 2022-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Subkowy
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie, dostawa i montaż 3 szt. lamp solarnych na terenie gminy Subkowy".
Zakres planowanego zamierzenia obejmuje następujące lokalizacje:
1) teren placu zabaw przy Ul. Tczewskiej - sołectwo Mała Słońca;
2) Ul. Wałowa - sołectwo Rybaki;
3) Ul. Polna - sołectwo Gorzędziej.
Wymagane parametry lamp solarnych:
1) oprawa LED o mocy minimum 40 W,
2) panel monokrystaliczny o mocy minimum 20 W,
3) strumień świetlny minimum 6400 lm,
4) temperatura barwy światła minimum 4000K,
5) trwałość paneli minimum 25 lat, baterii minimum 1800 cykli,
6) IP minimum 65,
7) czujnik ruchu,
8) akumulator litowo-jonowy (wbudowany w oprawie),
9) czas pracy lampy minimum 12 godz./dobę w warunkach jesienno-zimowych,
10) czas autonomii minimum 3 dni,
11) lampy z wbudowanym systemem redukcji mocy,
12) słup stalowy ocynkowany o wysokości przystosowanej do zamontowania wysięgnika jednoramiennego i oprawy solarnej, zaprojektowany dla I strefy wiatrowej i montażu lamp na wysokości minimum 6 m - maksymalnie 8 m,
13) fundament betonowy prefabrykowany, o głębokości dostosowanej do słupa lampy solarnej,
14) okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

Dokument nr: RK.2600.6.2022

Otwarcie ofert: Uwaga: otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Składanie ofert:
Sposób składania oferty:
1) ofertę należy złożyć w oparciu o wzór formularza oferty przedstawionego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim;
2) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;
3) ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Subkowach w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, przesłać na skrzynkę ESP (zatytułowany nazwą przedmiotu zamówienia) lub za pomocą poczty elektronicznej (zatytułowany nazwą przedmiotu zamówienia).
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 1.07.2022 r. godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji/wykonania zamówienia: 12 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
2. Sposób oceny ofert (kryteria oceny ofert)- cena: 100%.
3. Warunki płatności:
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur, wystawionych odrębnie dla każdego z zadań określonych w części 1 zapytania (przedmiot zamówienia). Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktur z tytułu rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia, będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
8. Inne postanowienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielania zamówienia określonym przez Zamawiającego;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie nie leży w interesie publicznym lub jest nie celowe;
d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania zapytania o cenę bez podawania przyczyny.

9. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy składać w formie pisemnej na adresy podane powyżej.

10. Wójt Gminy Subkowy zawrze pisemną umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie spełniać określone niniejszym zapytaniem wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

Kontakt:
11. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Anna Nagórska, tel. 58 536 85 01, wew. 38, e-mail: anagorska@subkowy.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.