Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - cześć II -...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - cześć II - dostawy

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rybno
Lubawska 15
13-220 Rybno
powiat: działdowski
rybno@gminarybno.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b22c9b8e-8b10-406c-82be-f61302c6f77b
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Rybno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" cześć II - dostawy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. ,,Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" cz. II. Zamówienie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku centrum sportowo-rekreacyjnego na działce nr 411/5 obręb Rybno wraz z infrastrukturą techniczną. Projektowany budynek przeznaczony jest na cele sportowo-rekreacyjne. Budynek zaprojektowany z dwiema kondygnacjami nadziemnymi z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym. Obiekt częściowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje się pomieszczenie techniczne, porządkowe, maszynownia oraz magazyny. Na parterze budynku znajdują się sale do squash, szatnie damskie oraz męskie z umywalniami, pomieszczenia klubowe wraz z szatniami. Na poddaszu znajdują się siłownia, łazienki, sala szkoleń, pomieszczenie socjalne oraz biuro. Przedmiotowy zakres prac został objęty pozwoleniem na budowę - decyzja nr 85/2022 Starosty Działdowskiego z dnia: 04.03.2022r. zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
3. Przedmiot zamówienia składa się z:
1) Wykonania dostawy i montażu wyposażenia w zakresie:
1. Piwnica:
a) Magazyn- regały metalowe
2. Parter:
a) Szatnie- szafki, tablice taktyczne,
b) Sala squash- regał, rakiety, piłki,
c) Pokój sędziów - krzesła, stół, szafa ubraniowa, szafka, lodówka, zestaw urządzeń do masażu, czajnik, kosz na śmieci,
d) Pokój delegata - krzesła, stół, szafa ubraniowa, szafka, lodówka, czajnik, kosz na śmieci,
e) Magazyn - szafa
f) Pokój trenera - zestaw mebli w zabudowie, biurko, fotel, komputer, kosz na śmieci
g) Pralnia - pralnico-wirówka, suszarka bębnowa, szafa, szafka, kosz na brudną odzież,
h) Sala narad - Krzesła, stół, zestaw mebli, telewizor, szafka, lodówka, czajnik, kosz na śmieci

3. Poddasze
a) Siłownia kardio + Fitness - bieżnia, crosstrainer, rower treningowy, zestaw obciążeń, stojaki, zestaw piłek lekarskich, itp.,
b) Siłownia siłowa - brama do ćwiczeń, urządzenia do ćwiczeń mięśni pleców, mięśni ramion, klatki piersiowej, mięśni dwugłowych i przedramion, nóg i ud oraz pośladków, urządzenie do ćwiczenia przywodzicieli i odwodzicieli nóg, lustra, maty amortyzujące itp.
c) Pokój koordynatora - Zestaw mebli w zabudowie, biurko, fotel, komputer, drukarka, kosz na śmieci,
d) Pomieszczenie socjalne - Zestaw mebli w zabudowie, zlewozmywak, płyta indukcyjna, piekarnik, okap, zmywarka, mikrofalówka, lodówka, krzesła, warnik, czajnik, zestaw garnków, komplet sztućców, zestaw kubków, serwis obiadowy,
e) Pomieszczenie gospodarcze - witryna chłodnicza,
f) Sala szkoleniowa - krzesła, stół, biurko, fotel, komputer, rzutnik, ekran, telewizor, kosz na śmieci
4. Pozostałe - urządzenie do czyszczenia obuwia, odkurzacz przemysłowy, odkurzacz bezprzewodowy, wózek serwisowy do sprzątania, dozownik do ręczników, kosz na śmieci.

CPV: 37400000-2, 31710000-6, 39150000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00224042, PIK.271.3.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gminarybno.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.gminarybno.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w
Rozdziale XIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-04 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy Miniportal dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIK.271.3.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. ,,Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" cz. II. Zamówienie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku centrum sportowo-rekreacyjnego na działce nr 411/5 obręb Rybno wraz z infrastrukturą techniczną. Projektowany budynek przeznaczony jest na cele sportowo-rekreacyjne. Budynek zaprojektowany z dwiema kondygnacjami nadziemnymi z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym. Obiekt częściowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje się pomieszczenie techniczne, porządkowe, maszynownia oraz magazyny. Na parterze budynku znajdują się sale do squash, szatnie damskie oraz męskie z umywalniami, pomieszczenia klubowe wraz z szatniami. Na poddaszu znajdują się siłownia, łazienki, sala szkoleń, pomieszczenie socjalne oraz biuro. Przedmiotowy zakres prac został objęty pozwoleniem na budowę - decyzja nr 85/2022 Starosty Działdowskiego z dnia: 04.03.2022r. zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
3. Przedmiot zamówienia składa się z:
1) Wykonania dostawy i montażu wyposażenia w zakresie:
1. Piwnica:
a) Magazyn- regały metalowe
2. Parter:
a) Szatnie- szafki, tablice taktyczne,
b) Sala squash- regał, rakiety, piłki,
c) Pokój sędziów - krzesła, stół, szafa ubraniowa, szafka, lodówka, zestaw urządzeń do masażu, czajnik, kosz na śmieci,
d) Pokój delegata - krzesła, stół, szafa ubraniowa, szafka, lodówka, czajnik, kosz na śmieci,
e) Magazyn - szafa
f) Pokój trenera - zestaw mebli w zabudowie, biurko, fotel, komputer, kosz na śmieci
g) Pralnia - pralnico-wirówka, suszarka bębnowa, szafa, szafka, kosz na brudną odzież,
h) Sala narad - Krzesła, stół, zestaw mebli, telewizor, szafka, lodówka, czajnik, kosz na śmieci

3. Poddasze
a) Siłownia kardio + Fitness - bieżnia, crosstrainer, rower treningowy, zestaw obciążeń, stojaki, zestaw piłek lekarskich, itp.,
b) Siłownia siłowa - brama do ćwiczeń, urządzenia do ćwiczeń mięśni pleców, mięśni ramion, klatki piersiowej, mięśni dwugłowych i przedramion, nóg i ud oraz pośladków, urządzenie do ćwiczenia przywodzicieli i odwodzicieli nóg, lustra, maty amortyzujące itp.
c) Pokój koordynatora - Zestaw mebli w zabudowie, biurko, fotel, komputer, drukarka, kosz na śmieci,
d) Pomieszczenie socjalne - Zestaw mebli w zabudowie, zlewozmywak, płyta indukcyjna, piekarnik, okap, zmywarka, mikrofalówka, lodówka, krzesła, warnik, czajnik, zestaw garnków, komplet sztućców, zestaw kubków, serwis obiadowy,
e) Pomieszczenie gospodarcze - witryna chłodnicza,
f) Sala szkoleniowa - krzesła, stół, biurko, fotel, komputer, rzutnik, ekran, telewizor, kosz na śmieci
4. Pozostałe - urządzenie do czyszczenia obuwia, odkurzacz przemysłowy, odkurzacz bezprzewodowy, wózek serwisowy do sprzątania, dozownik do ręczników, kosz na śmieci.
4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dla części 2 zamówienia:
a) 3 świadczenia polegające na dostawie i montażu wyposażenia budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż kwota 100.000,00 zł za jedno świadczenie,
b) wartość zadań w lit. a nie może być łącznie mniejsza niż 400.000,00 zł brutto.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dla części 2: wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4.2 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 5.2 dla części II do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5.2 dla części II do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.