Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów

Przedmiot:

Zakup materiałów

Data zamieszczenia: 2022-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
+48158565504
hmycek@zchsiarkopol.pl
https://zchsiarkopol.logintrade.net/zapytania_email,1380174,1e2a828cf243f6e7928a71c8386fd90f.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: +48158565504
Termin składania ofert: 2022-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów na potrzeby oddziału TCN
Treść zapytania:
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.
Podmiot zwolniony ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i zastrzega sobie możliwość wybory kombinatoryczny.
ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakup materiałów elektrycznych na potrzeby oddziału TEE

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Korytko siatkowe BAKS KDS/KDSO 60H60/3 25 szt. 1131-191-00008
2. Uchwyt śrubowy BAKS USSW 100 szt. 1131-191-00012
3. Zacisk śrubowy BAKS ZS/ZSO 100 szt. 8711-124-99611
4. Pokrywa korytka siatkowego BAKS PKRS60/3 25 szt. 1131-191-00003
5. Zapinka BAKS ZPNH80 50 szt. 0877-890-13116
6. Blacha montażowa BAKS BMS 20 szt. 1131-110-00065
7. Mocowanie korytek siatkowych BAKS WWSS100 40 szt. 1131-110-00076
8. Wspornik fajkowy BAKS WFLS100 40 szt. 1131-110-00062
9. Wspornik fajkowy BAKS WFCS100 30 szt. 1131-110-00062
10. Wspornik BAKS WSP200 30 szt. 1131-191-00017
11. Wieszak korytka BAKS WKS60 50 szt. 0651-999-00062
12. Korytko perforowane BAKS KGR50H50/3 20 szt. 0929-301-00005
13. Pokrywa korytka BAKS PKJ50/3 20 szt. 1131-110-00057
14. Szczotka do silnika M68,10x20x23 50 szt. 2886191-00001 szczotka.jpg
15. Złączka szynowa SIMET ZSG1-16.0N czerwona 50 szt. 1131-159-00051
16. Złączka szynowa SIMET ZSG1-35.0N czerwona 50 szt. 1131-159-00052
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup materiałów na potrzeby oddziału TCN"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z209/357247

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zchsiarkopol.logintrade.net/zapytania_email,1380174,1e2a828cf243f6e7928a71c8386fd90f.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
28- 06- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 07- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
05- 07- 2022 11: 00

Miejsce i termin realizacji:
2.Miejsce realizacji zamówienia: DAP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.

Wymagania:
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:
1) Cena netto realizacji zadania.
6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są:
7. Uwagi końcowe:
1) Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem 2020 r. roku uzupełnia swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa LOGINTRADE. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.
2) Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformie https://zchsiarkopol.logintrade.net/rejestracja/ . Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.
3) W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
4) Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.
5) Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.
6) Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.
7) Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
9) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
10) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
11) Oferty prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net
8.Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.
9.Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".
10.W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
11.Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem: https://www.zchsiarkopol.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-danych-osobowych/
12, Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje OWU.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - stanowiące Załącznik Nr 2.
2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- stanowiące Załącznik Nr 3.

Waluta: PLN

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Henryk Mycek
tel: +48158565504
e-mail: hmycek@zchsiarkopol.pl
Kontakt merytoryczny:
Henryk Mycek
tel: +48158565504
e-mail: hmycek@zchsiarkopol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.