Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa urządzeń elektronicznych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń elektronicznych

Data zamieszczenia: 2022-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel.: +48 585586421, Faks: +48 7412250
zampubl@umg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 585586421,
Termin składania ofert: 2022-08-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/5 model elektrycznego układu napędowego

Numer referencyjny: CRZP/98/2022/AZP
II.1.2)Główny kod CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Układ pomiarowy do modułu napędowego modelu elektrycznego układu napędowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000 Analizatory
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Ul. Morska 81-87

II.2.4)Opis zamówienia:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie minimalnej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zmiejszenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elementy modułu napędowego modelu elektrycznego układu napędowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31155000 Falowniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Ul. Morska 81-87

II.2.4)Opis zamówienia:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie minimalnej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zmiejszenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 700.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 38400000, 38434000, 31100000, 31155000

Dokument nr: 349026-2022, CRZP/98/2022/AZP

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-08-01 o godz. 11:15, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

20.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Ul. Morska 81-87

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2022

Kontakt:
Uniwersytet Morski w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: 000145112
ul. Morska 81-87
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-225
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Brunowicz
E-mail: zampubl@umg.edu.pl
Tel.: +48 585586421
Faks: +48 7412250

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.