Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Przedmiot:

Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2022-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sypniewo
Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo
powiat: makowski
gmina@sypniewo.pl
https://przylek.ezamawiajacy.pl/pn/przylek/demand/notice/public/65125/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sypniewo
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu robót instalacyjno-budowlanych mających na celu modernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo.
Część I - Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ZPO w Gąsewie Poduchownym
Zakres prac obejmuje:
- Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3.1. PFU ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Gąsewie Poduchownym" w zakresie obejmującym prace budowlane/dostawy części I zamówienia, (tj. wymiany źródła ciepła wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w ZPO w Gąsewie Poduchownym).

1) Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu robót instalacyjno-budowlanych mających na celu modernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo.
Część II - Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sypniewie.
Zakres prac obejmuje:
- Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3.1. PFU ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - Ośrodek Zdrowia w Sypniewie" w zakresie obejmującym prace budowlane części II zamówienia, (tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Sypniewie).
- Wykonanie prac budowlanych określonych w przedmiarze robót "Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - Ośrodek Zdrowia w Sypniewie - część II", opisanych w PFU - ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - Ośrodek Zdrowia w Sypniewie.

1) Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu robót instalacyjno-budowlanych mających na celu modernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo.
Część III - Wykonanie termomodernizacji budynku ZPO, adaptacja istniejących pomieszczeń na punkt przedszkolny, modernizacja zaplecza kuchennego wraz ze stołówką w ZPO w Gąsewie Poduchownym.
Zakres prac obejmuje:
- Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3.1. PFU ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Gąsewie Poduchownym" w zakresie obejmującym prace budowlane/dostawy części III zamówienia, (tj. Wykonanie termomodernizacji budynku ZPO, adaptacja istniejących pomieszczeń na punktu przedszkolny, modernizacja zaplecza kuchennego wraz ze stołówką w ZPO w Gąsewie Poduchownym.)
- Wykonanie prace określonych w przedmiarze robót ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Gąsewie Poduchownym - część III", opisanych w PFU - ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Gąsewie Poduchownym."

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu robót instalacyjno-budowlanych mających na celu modernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo
Część IV - Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Sypniewie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.
Zakres prac obejmuje:
- Zgodnie z PFU - ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Sypniewie;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem technicznym dla adresu: Ul. Ostrołęcka 26, Sypniewo

1) Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu robót instalacyjno-budowlanych mających na celu modernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo.

Część V - Modernizacja budynku ZPO w Sypniewie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej.
Zakres prac obejmuje:
- Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3.1. PFU ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Sypniewie" w zakresie obejmującym prace budowlane/dostawy części V zamówienia, (tj. Modernizacja budynku ZPO w Sypniewie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej.)
- Wykonanie prac określonych w przedmiarze robót ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Sypniewie - część V", opisanych w PFU - ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Sypniewie."
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem technicznym dla adresu: Ul. Boniewskiego 4, Sypniewo

1) Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu robót instalacyjno-budowlanych mających na celu modernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo.
Część VI - Remont pomieszczeń piwnicy w budynku ZPO w Sypniewie.
Zakres prac obejmuje:
- Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3.1. PFU ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Sypniewie" w zakresie obejmującym prace budowlane/dostawy części VI zamówienia, (tj. Remont pomieszczeń piwnicy w budynku ZPO w Sypniewie)
- Wykonanie prac określonych w przedmiarze robót ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Sypniewie - część VI", opisanych w PFU - ,,Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo - ZPO w Sypniewie."

CPV: 45300000-0, 71240000-2, 71221000-3, 71251000-2, 71320000-7, 71247000-1, 71242000-6, 45331000-6, 45330000-9-, 09332000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00230865, ZP.271.10.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzp.sypniewo.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.sypniewo.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 7 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przylek.ezamawiajacy.pl/pn/przylek/demand/notice/public/65125/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-14 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej w miejscu publikacji postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.