Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostarczenie elementów silnoprądowych

Przedmiot:

Dostarczenie elementów silnoprądowych

Data zamieszczenia: 2022-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Białostocka
Wiejska 45 A
15-351 Białystok
powiat: Białystok
513354436
k.kulikowski@pb.edu.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117184
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: 513354436
Termin składania ofert: 2022-07-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostarczenie elementów silnoprądowych w ramach projektów
Projekt ,,Rekonfigurowany system zasilania statków powietrznych 270V -28 V d.c"
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1440/20 - Rekonfigurowany System Zasilania Statków Powietrznych 270V - 28V d.c

Część 1
Dostarczenie elementów silnoprądowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Dostarczenie elementów silnoprądowych, zgodnych z poniższą specyfikacją:
1. Operational Amplifiers - Op Amps Dual, Zero-Drift Op Amp, E Temp, MCP6V97-E/MS - 50 szt.
2. General Purpose Relays RELAY, K41A334 - 5 szt.
3. Rezystor mocy 25R, HS400 25R J - 5 szt.
4. Radiator 510-9M - 1 szt.
5. Moduły IGBT, GD75HFX170C1S - 40 szt.
6. Driver IGBT, 2SC0435T2F1-17 - 30 szt.
7. Moduły IGBT, FF6MR12W2M1B70BPSA1 - 18 szt.
8. Przetwornik napięciowy, LEM LV 25-P - 15 szt.
9. Przetwornik prądowy, LEM LA 55-P - 15 szt.

CPV: 31700000-3

Dokument nr: 2022-23568-117184, PR-BRPM.0881.RS.ZO.24.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-07-07
Koniec realizacji
2022-07-15
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
składanie ofert
Etap 2
Początek realizacji
2022-07-15
Koniec realizacji
2022-07-18
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
sprawdzenie ofert i wyłonienie wykonwacy
Etap 3
Początek realizacji
2022-07-18
Koniec realizacji
2022-07-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
podpisanie umowy i dostarczenie

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:
1) terminu wykonania zamówienia oraz realizacji poszczególnych etapów,
2) jakości lub parametrów zaoferowanego przedmiotu umowy
3. Zmiany, o których mowa w punkcie 2.2 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;
b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia);
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
6. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
7. Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.
8. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie nie może nastąpić później niż 3 dni kalendarzowe od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w Umowie.
9. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między Stronami
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2) Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 2.
3) Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 3.
4) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-07
Data ostatniej zmiany
2022-07-07 15:35:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Kulikowski
tel.: 513354436
e-mail: k.kulikowski@pb.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.