Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów Siemens

Przedmiot:

Zakup materiałów Siemens

Data zamieszczenia: 2022-07-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 308 89 25
katarzyna.wojtas-skoneczna@lotosasfalt.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1396343,ee0e431e2bb5f9fd3a44607fbab90f29.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 308 89 25
Termin składania ofert: 2022-08-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LA / 160019562 / 9107 KWS / Zakup materiałów Siemens.
Treść zmian (aktualizacja):
Szanowni Państwo,
Prosimy o złożenie ofert do Zapytania.
Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów i Gospodarki Magazynowej
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Treść zapytania:
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2022 r. Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zmieniła nazwę z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Jednocześnie wskazujemy, że pozostałe dane rejestrowe Spółki nie uległy zmianom, w związku z tym dla porządku poniżej podajemy dane do fakturowania Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.: Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, NIP 583-285-03-90.
Szanowni Państwo,
Prosimy o złożenie oferty na poniższe nowe pochodzące z autoryzowanej dystrybucji, spełniające wymagania Klauzul sankcyjnych, materiały Siemens:
1. ZASILACZ 6ES7505-0KA00-0AB0 SIEMENS 13 SZT
2. CPU 1513-1 PN 6ES7513-1AL02-0AB0 SIEMENS 14 SZT
3. PROCESOR KOM. 6GK7543-1AX00-0XE0 SIEMENS 13 SZT
4. MODUŁ 6ES7541-1AD00-0AB0 SIEMENS 13 SZT
5. MODUŁ 6ES7523-1BL00-0AA0 SIEMENS 13 SZT
6. MEMORY CARD 6ES7954-8LF03-0AA0 SIEMENS 13 SZT
7. SZYNA MONTAŻ. 6ES7590-1AC40-0AA0 SIEMENS 13 SZT
8. WTYCZKA PROFIIBUS 6ES7972-0BB52-0XA0 13 SZT
9. TERMINATOR PB 6ES7972-0DA00-0AA0 SIEMENS 37 SZT
10. CM 1542-5 PB 6GK7542-5DX00-0XE0 SIEMENS 13 SZT
11. REPEATER PB 6ES7972-0AA02-0XA0 SIEMENS 37 SZT
12. DISPLAY 6ES7591-1AB00-0AA0 SIEMENS 2 SZT
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
1. Materiały muszą pochodzić z oficjalnej autoryzowanej dystrybucji na terenie Polski
2. Zamienniki innych producentów nie są dopuszczalne.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną i handlową na Platformie Logintrade
2. Oferta musi być złożona w dwóch oddzielnych (oznaczonych: oferta handlowa/oferta techniczna) plikach
- oferta handlowa - uzupełniony Załącznik nr 1 do Zapytania
- oferta techniczna (BEZ CEN) - uzupełniony Załącznik nr 2 do Zapytania
3. W części merytorycznej Platformy należy załączyć:
3.1 Ofertę techniczną (BEZ CEN) stanowiącą uzupełniony Formularz ofertowy nr 2 (Załącznik nr 2 do Zapytania) i potwierdzić, że Oferta dotyczy materiałów z Zapytania lub wskazać ewentualne rozbieżności.
Czy potrzebujemy coś jeszcze? Karty katalogowe, itp.?
Potrzebujemy aby w ofercie były nr katalogowe, aby można było je porównać z zapytaniem.
4. W części handlowej Platformy należy załączyć:
4.1 Ofertę handlową stanowiącą uzupełniony Formularz ofertowy nr 1 (Załącznik nr 1 do Zapytania), ponadto, należy uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z wyceną zawartą w Załączniku.
5. Uwagi:
5.1. Zgodność oferty z warunkami Zapytania, weryfikowana jest na podstawie uzupełnionego Załącznika nr 2 (BEZ CEN), załączonego w CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ Platformy Logintrade.
5.2. Brak Załącznika nr 2 (Oferty technicznej - BEZ CEN) w CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ jest podstawą do odrzucenia oferty.
5.3. Oferent może załączyć własne pliki: ofertę techniczną i handlową, jeśli zawarte będą w nich informacje, wskazane w Formularzach ofertowych, a Załączniki będą odpowiednio oznaczone.
5.4. Wszystkie załączniki Oferenta powinny być jasno i dokładnie oznaczone, np. "Nazwa_oferenta_oferta_handlowa", "Nazwa_oferenta_karta_katalogowa..."
5.5. Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade.
5.6. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.
5.7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
Ogólne Warunki Zamówienia Rafineria Gdańska Sp. z o.o. > https://www.lotos.pl/repository/55119/
5.8. Nieterminowa realizacja ewentualnego zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych wg OWZ Rafinerii Gdańskie Sp. z o.o.
5.9. Wybór oferty nastąpi po ewentualnych negocjacjach (np.: dopytaniu o dodatkowy rabat, aukcji elektronicznej)
5.10. Oferty częściowe nie są dopuszczalne
6. Ponadto, ze względów proceduralnych wymagane jest dołączenie do oferty skanów poniższych dokumentów:
1. Dokumentu rejestrowego,
2. Zaświadczenia o nadaniu NIP,
3. Zaświadczenia o nadaniu REGON,
4. Pełnomocnictwa do złożenia oferty,
5. Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania.
6. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny
dokument przedstawiający sytuację finansową kontrahenta.
7. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy,
dotyczy RP)
8. Trzy pisemne referencje w przedmiocie i skali zbliżonej do ocenianej transakcji (dotyczy pośredników i
przedsiębiorców działających na rynku poniżej 24 miesięcy)
7. UWAGA - W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.), - Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz - Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),
Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).
Prosimy pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie podpisanego oświadczenia z Załącznika nr 3
Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów i Gospodarki Magazynowej
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ZASILACZ 6ES7505-0KA00-0AB0 SIEMENS 13 szt.
2. CPU 1513-1 PN 6ES7513-1AL02-0AB0 SIEMENS 14 szt.
3. PROCESOR KOM. 6GK7543-1AX00-0XE0 SIEMENS 13 szt.
4. MODUŁ 6ES7541-1AD00-0AB0 SIEMENS 13 szt.
5. MODUŁ 6ES7523-1BL00-0AA0 SIEMENS 13 szt.
6. MEMORY CARD 6ES7954-8LF03-0AA0 SIEMENS 13 szt.
7. SZYNA MONTAŻ. 6ES7590-1AC40-0AA0 SIEMENS 13 szt.
8. WTYCZKA PROFIIBUS 6ES7972-0BB52-0XA0 13 szt. -
9. TERMINATOR PB 6ES7972-0DA00-0AA0 SIEMENS 37 szt. -
10. CM 1542-5 PB 6GK7542-5DX00-0XE0 SIEMENS 13 szt. -
11. REPEATER PB 6ES7972-0AA02-0XA0 SIEMENS 37 szt. -
12. DISPLAY 6ES7591-1AB00-0AA0 SIEMENS 2 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LA / 160019562 / 9107 KWS / Zakup materiałów Siemens."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z92/461039/aktualizacja1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1396343,ee0e431e2bb5f9fd3a44607fbab90f29.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
02- 08- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
24- 08- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
02- 08- 2022 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1396343,ee0e431e2bb5f9fd3a44607fbab90f29.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Katarzyna Wojtas-Skoneczna LA
tel: 58 308 89 25
e-mail: katarzyna.wojtas-skoneczna@lotosasfalt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.