Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych

Przedmiot:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych

Data zamieszczenia: 2022-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 895217113, Faks: +48 895217101
anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 895217113,
Termin składania ofert: 2022-08-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie i Olsztynie

Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.60.2022.AG
II.1.2)Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie i Olsztynie.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kętrzynie: gm. Barciany, Kętrzyn, Nadzoru Wodnego w Olsztynie: gm. Olsztyn, Dywity, Purda, Biskupiec, Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie Zadanie VII część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Barciany, Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: Rzeka Runa km 0+000-7+950; 10+100-11+300, Rzeka Kwida km 0+000-2+370, 2+970-3+515, 3+735-5+240, 8+500-8+970, Rzeka Liwna km 25+800-26+900.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł. Pełen zakres informacji w pkt 10 SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie Zadanie VII część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: Rzeka Kwida - naprawa wlotu do rurociągu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł. Pełen zakres informacji w pkt 10 SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Olsztynie Zadanie VII część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Olsztyn, Dywity, Purda, Biskupiec, Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: Rzeka Skanda w km 0+000 - 1+844, Rzeka Struga Szczęsne w km 0+000 - 7+180, Rzeka Struga Przykop w km 1+200 - 5+725, Rzeka Struga Elżbiety w km 12+566 - 13+066, Rzeka Struga Tuławki w km 4+231 - 12+210, rzeka Biesówka w km 5+040 - 5+670.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł. Pełen zakres informacji w pkt 10 SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Olsztynie Zadanie VII część 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: Rzeka Kiermas w m. Barczewo - naprawa muru oporowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 700,00 zł. Pełen zakres informacji w pkt 10 SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 Pzp.

CPV: 90721800

Dokument nr: 406778-2022, BI.ROZ.2810.60.2022.AG

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. RZGW w Białymstoku za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert zostanie dokonane przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego. Zamawiający nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej Zamawiającego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Barciany, Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gm. Olsztyn, Dywity, Purda, Biskupiec, Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2022

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5272825616, REGON 368302575
ul. Żelazna 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Grygorowicz
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Tel.: +48 895217113
Faks: +48 895217101

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.