Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2022-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota"
Zwycięstwa 12
42-500 Będzin
powiat: będziński
32 267 57 58, 32 267 57 58
gzm@smwspolnota.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120962
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: w załączniku
Nr telefonu: 32 267 57 58, 32 267 57 58
Termin składania ofert: 2022-08-19
Dokumenty do pobrania
POIS.01.07.01-24-0005/21 - "Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych w Będzinie przy ul.
Rewolucjonistów 4, Rewolucjonistów 6, Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6, Kolejowej 18, Rtm.
Pileckiego 5-7-9"
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.01-24-0005/21 - "Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych w Będzinie przy Ul. Rewolucjonistów 4, Rewolucjonistów 6, Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6, Kolejowej 18, Rtm. Pileckiego 5-7-9"

Część 1
Część nr 1 Ul. Daszyńskiego 5, 7

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,WSPÓLNOTA", usytuowanych w Będzinie przy: Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6, rtm. W. Pileckiego 5-7-9 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach.
Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja techniczna składająca się z:
a) dokumentacji projektowej,
b) audytów energetycznych,
c) przedmiarów robót.
stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część nr 1 Ul. Daszyńskiego 5 , Ul. Daszyńskiego 7
Część nr 2 Ul. Narutowicza 6
Część nr 3 Ul. rtm. W. Pileckiego 5-7-9.
UWAGA:
Pełna dokumentacja niniejszego postępowania, w tym dokumentacja projektowa służąca do opisu
przedmiotu zamówienia została umieszczona na stronie internetowej : http://smwspolnota.pl
Ze względu na obszerny zakres dokumentacji technicznej nie jest możliwe jej zamieszczenie na
stronie Bazy Konkurencyjności. Wykonawcy są proszeni o odwiedzenie powyższej strony i pobranie
całej dokumentacji.
Okres gwarancji
72

Część 2
Część nr 2 Ul. Narutowicza 6

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Część nr 2 - Ul. Narutowicza 6
Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,WSPÓLNOTA", usytuowanych w Będzinie przy: Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6, rtm. W. Pileckiego 5-7-9 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach.
Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja techniczna składająca się z:
a) dokumentacji projektowej,
b) audytów energetycznych,
c) przedmiarów robót.
stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
UWAGA:
Pełna dokumentacja niniejszego postępowania, w tym dokumentacja projektowa służąca do opisu
przedmiotu zamówienia została umieszczona na stronie internetowej : http://smwspolnota.pl
Ze względu na obszerny zakres dokumentacji technicznej nie jest możliwe jej zamieszczenie na
stronie Bazy Konkurencyjności. Wykonawcy są proszeni o odwiedzenie powyższej strony i pobranie
całej dokumentacji.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót:
1) Roboty ociepleniowe na budynkach objętych STWIOR RB zgodnie z
opracowanymi audytami energetycznymi i dokumentacja techniczną.
2) Roboty remontowe towarzyszące ociepleniu budynków objętych STWIOR RB
zgodnie z dokum entacją techniczną
3) Wymiana balustrad balkonowych wraz z mocowaniem zgodnie z dokumentacją
technic zną.
4) Roboty regulacyjne i modernizacyjne polegające na dostosowaniu pracy
instalacji centralnego ogrzewa do zmniejszonego zapotrzebowania na energię
cieplną po ociepleniu budynków.
Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień:
1. ROBOTY BUDOWLANE
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45262660-5 Usuwanie azbestu
45000000-7 Roboty ogólnobudowlane.
45112000-5 Roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45300000-7 Roboty budowlane
45262200-3 Roboty fundamentowe
45262000-1 Roboty murowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-5 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV: Instalowanie centralnego ogrzewani
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
71314200-4 Usługi zarządzania energią
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: (dla każdej części: od I-III): do 30.10.2023 r.
Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy - zostanie określony w protokole przekazania placu budowy.
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego ,,Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym" sporządzonym na podstawie tabeli elementów robót z oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Harmonogram będzie podstawą do płatności faktur oraz bieżącej kontroli terminowości realizacji robót budowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mające wpływu na termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1) niniejszego zapytania, nie wymagają formy aneksu.
Okres gwarancji
72

Część 3
Część nr 3 Ul. rtm. W. Pileckiego 5-7-9.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Część nr 3 - Ul. rtm. W. Pileckiego 5-7-9.
Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,WSPÓLNOTA", usytuowanych w Będzinie przy: Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6, rtm. W. Pileckiego 5-7-9 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach.
Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja techniczna składająca się z:
a) dokumentacji projektowej,
b) audytów energetycznych,
c) przedmiarów robót.
stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
UWAGA:
Pełna dokumentacja niniejszego postępowania, w tym dokumentacja projektowa służąca do opisu
przedmiotu zamówienia została umieszczona na stronie internetowej : http://smwspolnota.pl
Ze względu na obszerny zakres dokumentacji technicznej nie jest możliwe jej zamieszczenie na
stronie Bazy Konkurencyjności. Wykonawcy są proszeni o odwiedzenie powyższej strony i pobranie
całej dokumentacji.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót:
1) Roboty ociepleniowe na budynkach objętych STWIOR RB zgodnie z
opracowanymi audytami energetycznymi i dokumentacja techniczną.
2) Roboty remontowe towarzyszące ociepleniu budynków objętych STWIOR RB
zgodnie z dokum entacją techniczną
3) Wymiana balustrad balkonowych wraz z mocowaniem zgodnie z dokumentacją
technic zną.
4) Roboty regulacyjne i modernizacyjne polegające na dostosowaniu pracy
instalacji centralnego ogrzewa do zmniejszonego zapotrzebowania na energię
cieplną po ociepleniu budynków.
Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień:
1. ROBOTY BUDOWLANE
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45262660-5 Usuwanie azbestu
45000000-7 Roboty ogólnobudowlane.
45112000-5 Roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45300000-7 Roboty budowlane
45262200-3 Roboty fundamentowe
45262000-1 Roboty murowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-5 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV: Instalowanie centralnego ogrzewani
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
71314200-4 Usługi zarządzania energią

Okres gwarancji
72

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45112000-5, 45261000-4, 45261210-9, 45262000-1, 45262100-2, 45262200-3, 45262660-5, 45300000-0

Dokument nr: 2022-8499-120962, 2/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-19

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: (dla każdej części: od I-III): do 30.10.2023 r.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Miejscowość
Będzin

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Miejscowość
Będzin
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Część nr 1 - Ul. Daszyńskiego 5 , Ul. Daszyńskiego 7.
Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,WSPÓLNOTA", usytuowanych w Będzinie przy: Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6, rtm. W. Pileckiego 5-7-9 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach.
Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja techniczna składająca się z:
a) dokumentacji projektowej,
b) audytów energetycznych,
c) przedmiarów robót.
stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
UWAGA:
Pełna dokumentacja niniejszego postępowania, w tym dokumentacja projektowa służąca do opisu
przedmiotu zamówienia została umieszczona na stronie internetowej : http://smwspolnota.pl
Ze względu na obszerny zakres dokumentacji technicznej nie jest możliwe jej zamieszczenie na
stronie Bazy Konkurencyjności. Wykonawcy są proszeni o odwiedzenie powyższej strony i pobranie
całej dokumentacji.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót:
1) Roboty ociepleniowe na budynkach objętych STWIOR RB zgodnie z
opracowanymi audytami energetycznymi i dokumentacja techniczną.
2) Roboty remontowe towarzyszące ociepleniu budynków objętych STWIOR RB
zgodnie z dokum entacją techniczną
3) Wymiana balustrad balkonowych wraz z mocowaniem zgodnie z dokumentacją
technic zną.
4) Roboty regulacyjne i modernizacyjne polegające na dostosowaniu pracy
instalacji centralnego ogrzewa do zmniejszonego zapotrzebowania na energię
cieplną po ociepleniu budynków.
Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 72 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty oraz zastosowane materiały, wyroby i urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego.
Udzielenie powyżej 72 miesięcy okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień:
1. ROBOTY BUDOWLANE
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45262660-5 Usuwanie azbestu
45000000-7 Roboty ogólnobudowlane.
45112000-5 Roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45300000-7 Roboty budowlane
45262200-3 Roboty fundamentowe
45262000-1 Roboty murowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-5 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV: Instalowanie centralnego ogrzewani
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
71314200-4 Usługi zarządzania energią
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: (dla każdej części: od I-III): do 30.10.2023 r.
Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy - zostanie określony w protokole przekazania placu budowy.
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego ,,Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym" sporządzonym na podstawie tabeli elementów robót z oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Harmonogram będzie podstawą do płatności faktur oraz bieżącej kontroli terminowości realizacji robót budowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mające wpływu na termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1) niniejszego zapytania, nie wymagają formy aneksu.
Okres gwarancji
72
Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Miejscowość
Będzin

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Miejscowość
Będzin

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w punkcie 7 lit. g podrozdział 6.5.
Wytycznych.
Warunki zmiany umowy
§ 14.
Okoliczności zmiany umowy
1.?Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w § 6 ust. 2
niniejszej umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie on zagrożony, w następujących
sytuacjach:
1.1.?wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, a szczególności gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane;
1.2.?jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmiany dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy, brak udostępnienia przez użytkowników lokali mieszkalnych w celu
wykonania prac w lokalach mieszkalnych;
1.3.?gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
1.4.?jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy;
1.5.?wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;
1.6.?konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń, wystąpienia zmian, które
spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
1.7.?wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu
materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
1.8.?wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć
będą: - wstrzymania robót przez Zamawiającego; przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30
dni; z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek
z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o
okres trwania tych okoliczności;
2.?Strony mają prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, o którym w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy, w następujących sytuacjach:
2.1.?konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do wymienionych
w niniejszej Umowie wraz z załącznikami, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
2.1.1.?jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych,
których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania
w protokole konieczności;
2.1.2.?spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robót dodatkowych/zamiennych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich
wykonania;
2.1.3.?Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie. Wykonanie robót bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iż Zamawiający będzie miał
prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty;
2.1.4.?przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez
uprzedniego zawarcia aneksu do umowy - nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty
wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót dodatkowych/zamiennych;
2.1.5.?wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót dodatkowych/zamiennych zostanie
określona według cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, a jeżeli takich pozycji
kosztorysowych brak, to:
2.1.5.1.?ceny jednostkowe materiałów i sprzętu dla tych pozycji należy przyjąć - bez kosztów zakupu -
w oparciu o najniższe ceny, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD,
a ceny robocizny w oparciu o najniższe ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego
zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót; kalkulację kosztorysową metodą
szczegółową Wykonawca sporządzi przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych;
2.1.6.?Strony mają prawo do zmiany Umowy w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
3.?Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w następujących sytuacjach:
3.1.?konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego;
3.2.?konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; (...)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Część nr I:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
? 2roboty budowlane, z których każda polega na wykonaniu ocieplenia budynku lub budynków wielokondygnacyjnych o wartości brutto nie niższej niż 700.000,00 zł brutto
? 1 robotę budowlaną polegającą na kompleksowym wykonaniu robót instalacyjnych obejmujących regulację instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym,
z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
1.1.2. Część nr II:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
? 2roboty budowlane, z których każda polega na wykonaniu ocieplenia budynku lub budynków wielokondygnacyjnych o wartości brutto nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto
? 1 robotę budowlaną polegającą na kompleksowym wykonaniu robót instalacyjnych obejmujących regulację instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym,
z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
1.1.3. Część nr III:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
? 2roboty budowlane, z których każda polega na wykonaniu ocieplenia budynku lub budynków wielokondygnacyjnych o wartości brutto nie niższej niż 1 500.000,00 zł brutto
? 1 robotę budowlaną polegającą na kompleksowym wykonaniu robót instalacyjnych obejmujących regulację instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym,
z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
,,W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wykazał się robotami budowlanymi oddzielnie na każdą część zamówienia wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, oddzielnie dla każdej z części, na która składana jest oferta".
Powyższy zapis stanowi, iż oferent w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej winien przedłożyć odrębne referencję dla każdej z części, o wartości przypisanej do poszczególnych części.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Część nr I, II, III:-dla każdej części
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej(minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej:
1.2.1. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe -tj. posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1333) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy;
1.2.2. Kierownikiem robot posiadającym kwalifikacje zawodowe -tj. posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1333) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831)lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który będzie pełnił funkcję kierownika robót budowlanych;
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wykazał się zdolnościami zawodowymi oddzielnie na każdą część zamówienia wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału oddzielnie dla każdej z części, na która składana jest oferta. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może wskazać tego samego kierownika budowy oraz kierownika robót dla realizacji całości zadania tj. takiej ilości części na jaką składa ofertę.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020r., poz. 1333)oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia22 grudnia2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Warunek dotyczący sytuacji finansowej.
Część nr I:
1.3.1. Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 1 5 00.000,00 zł.
Część nr I
I
1.3.2. Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 1. 0 00.000,00 zł.
Część nr
II I
1.3.3. Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 2 0 00.000,00 zł.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną cz
ęść zamówienia,
Zamawiający wymaga, aby wykazał się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym sytuacji finansowej oddzielnie na każdą część zamówienia lub też
przedłożył jeden dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu
do tyczący m sytuacji finansowej w zakresie odpowiadającej sumie dla części, na które
Wykonawca składa ofertę.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3.1. spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego -nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
3.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
3.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja powyższego nastąpi na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego - Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania.
3.2. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in.
na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
Dokumenty/oświadczenia, które Wykonawca winien przedstawić w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postepowania w oparciu o ww. przesłankę:
Oświadczenie złożone w formularzu ofertowym.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza korzystania z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IX niniejszego Zapytania winien spełnić i wykazać Wykonawca.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
2.1. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
2.2. dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z rozdziałem XII Zapytania ofertowego;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy załączyć do oferty kopię potwierdzenia przelewu.
2.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2.4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
2.5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
2.6. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2.7. zbiorcze zestawienie kosztów.
Zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 4 Zapytania ofertowego, Wykonawca wraz z ofertą składa zbiorcze zestawienie kosztów. Zestawienie kosztów sporządzone przez Wykonawcę będzie stanowiło podstawę obliczenia ceny oferty jak i podstawę do zbadania czy oferta Wykonawcy zawiera (lub nie) rażąco niską cenę.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad:
3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy - zostanie określony w protokole przekazania placu budowy.
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego ,,Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym" sporządzonym na podstawie tabeli elementów robót z oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Harmonogram będzie podstawą do płatności faktur oraz bieżącej kontroli terminowości realizacji robót budowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mające wpływu na termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1) niniejszego zapytania, nie wymagają formy aneksu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-04
Data ostatniej zmiany
2022-08-04 08:50:33

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 95%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
gwarancja - 5%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 95%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
gwarancja - 5%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 95%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
gwarancja - 5%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Zbigniew Wdowicz
tel.: 32 267 57 58
e-mail: gzm@smwspolnota.pl
Paweł Wiśniewski
tel.: 32 267 57 58
e-mail: pwisniewski@smwspolnota.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.