Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
552z dziś
4210z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji technicznej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2022-08-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie" w Toruniu
ul. Kard.St. Wyszyńskiego 6
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel. (56) 648-67-84 wewn. 219
tt@smnaskarpie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (56) 648-67-84
Termin składania ofert: 2022-08-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie" w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej wymienionych prac.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej (projektowo-wykonawczej) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Wykonanie systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego w klatkach schodowych w istniejącym budynku wielorodzinnym przy Ul. Raszei
2, 2A w Toruniu".
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne):
W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową z zakresu urządzeń przeciwpożarowych, a w szczególności sterowania systemem napowietrzania i oddymiania klatek schodowych, systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zadanie dotyczy zaprojektowania systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego w klatkach schodowych w istniejącym budynku wielorodzinnym przy Ul. Raszei 2, 2A w Toruniu". Dokumentacja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zadanie obejmuje również uzyskanie koniecznych uzgodnień, decyzji pozwalających na realizację inwestycji (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, jeżeli będzie wymagane prawem). Prace projektowe wykona: osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku gdy w/w uzgodnienia bądź decyzje będą wymagały przedstawienia organom administracji państwowej dodatkowych szczegółowych rysunków lub opracowań Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w ramach niniejszego zadania. Projektant w ramach niniejszego zadania zobowiązuje się również do pełnienia nadzoru autorskiego na dokumentacją, a w tym m.in udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych na wszystkich etapach realizacji projektu, począwszy od postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do czasu zakończenia robót budowlanych. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w wersji papierowej, w 4 egzemplarzach i elektronicznej zapisanej na nośniku CD, z możliwością edycji (część opisowa ,,*.doc" lub ,,*.docx", rysunki ,,*.dwg" i ,,*.pdf", kosztorys ,,*.ath" lub "*.kst" lub ,,*.kstx").

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Prosimy o wypełnienie załącznika ,,Oferta cenowa" i przekazanie w terminie do dnia 12.08.2022r. do godz. 13.00, wraz z kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie firmy drogą elektroniczną na adres e-mail: tt@smnaskarpie.pl (skany dokumentów z podpisem i pieczęcią). Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Zamówienie zostanie wykonane w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, ale nie dłuższym niż 90 dni.

Wymagania:
III. GWARANCJA
Wykonawca jest zobowiązany do udzjelenia 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację, tj. obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady realizacji zamówienia wykonanego na podstawie tej dokumentacji.
V. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość i zaleca, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji budynku w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie. Na etapie realizacji zadania Zamawiający może udostępnić Wykonawcy dokumentację w wersji papierowej (w przypadku jeżeli będzie taką posiadał)

Uwagi:
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych ofert w oparciu o najniższą cenę.

Kontakt:
IV. INNE INFORMACJE:
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Żychlewicz, tel. (56) 648-61-50

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.