Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyrobów hutniczych

Przedmiot:

Dostawa wyrobów hutniczych

Data zamieszczenia: 2022-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Zakład Włocławek
ul. Bartnicka 10
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel.: (54) 235-05-24, tel.: (22) 328 63 65
m.ochtera@igbmazovia.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (54) 235-05-24
Termin składania ofert: 2022-08-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów hutniczych zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. Nazwa Materiału j/m Ilość
1. Kątownik zg.40x40x3 kg 500
2. Kątownik gw.20x20x3 kg 500
3 Pręt płaski 20x6 kg 700
4. Blacha 0.5x 1000x2000 kg 100
5. Blacha 1x1000x2000 kg 1000
6. Blacha 1x 1500x3000 kg 1000
7. Blacha 3x 1000x2000 kg 300
Opis:
1) pręty, kątowniki muszą posiadać gładką strukturę, występować w długości nie mniejszej niż 6
m;
2) stal o gatunku DC01;
3) wszystkie w/w/ produkty nie mogą być zardzewiałe ani uszkodzone, a także nie mogą mieć postrzępionych brzegów;
4) koszty dostawy po stronie wykonawcy (sprzedającego).

Dokument nr: IGB/GD/DZP/11/2022

Składanie ofert:
Termin i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej: m.ochtera@igbmazovia.pl oraz m.stanczak@igbmazovia.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy: Zakład Włocławek, Ul. Bartnicka 10 (wjazd od Al. Jana Pawła II 15), 87-800 Włocławek.
Termin realizacji zamówienia Do dnia 31 października 2022 r.

Wymagania:
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 50 000 złotych netto
prowadzone na podstawie § 11 ust. 2-4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia, którego tekst stanowi załącznik do ZARZĄDZENIA NR 06/2021/Z Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z dnia 08.03.2021 roku wprowadzające Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia
3. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych łub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryterium: Cena - 100%.
2) Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
3) Cena wskazana w ofercie oceniana będzie w następujący sposób:
najniższa cena występująca w ofertach
C pkt = ----------------------------------------------x 100%
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
C pkt - liczba punktów za kryterium ,,cena".
4) Maksymalna liczba punktów - 100,00 pkt.
5) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium: Cena - 100%.
7) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Ofertę należy złożyć w wersji mailowej na w/w adres wypełniając Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
Wykonawcy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego mogą kontaktować się z następującymi osobami:
1) Małgorzata Ochtera - w sprawie przedmiotu zamówienia, tel.: (54) 235 05 24; m.ochtera@igbmazovia.pl
2) Michał Stańczak - w sprawie postępowania, tel.: (22) 328 63 65;
m.stanczak@igbmazovia.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.