Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup farby UV dielektrycznej

Przedmiot:

Zakup farby UV dielektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: VECTOR ELECTRONICS Spółka z o.o
Reja 22/1
87-100 Toruń
powiat: Toruń
880344880
biuro.vectorelectronics@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121641
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 880344880
Termin składania ofert: 2022-08-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na zakup farby UV dielektrycznej na potrzeby firmy VECTOR ELECTRONICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0457/21 - Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych struktur grzewczych technologią druku sitowego.

Część 1
Zakup farby UV dielektrycznej.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup farby UV dielektrycznej na potrzeby firmy VECTOR ELECTRONICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na potrzeby realizacji projektu pt. ,,Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych struktur grzewczych technologią druku sitowego" w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup farby UV dielektrycznej w ilości 20 kg.
Farba dielektryczna, do sitodruku, utwardzana UV.
Minimalne parametry techniczne:
- Sheet Resistivity @ 25um, ohms/sq >2×109 rezystancja
- Breakdown voltage @ 12um, volts AC minimum 1,600 prąd przebicia
- Breakdown voltage @ 25um, volts AC 2,500 prąd przebicia
- wydajność z 1 kg minimum 40 m2 przy warstwie 10um
- wydłużenie/rozciągliwość warstwy minimum 50%
- farba musi utwardzać się przy zastosowaniu lamp o mocy 2 x (10,7 kW, 120 W/cm o widmie UVA
(315-400nm)
3. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę.
4. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
6. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia: Raczki Elbląskie 36, 82 - 300 Elbląg.
7. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
8. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
9. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
10. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub równoważne.
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 22610000-9

Dokument nr: 2022-8093-121641

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
Gmina
Elbląg
Miejscowość
Raczki Elbląskie

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z warunkami zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
o zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
o wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
o wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
o w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
o w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,
f) wystąpienia siły wyższej,
g) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19,
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-09
Data ostatniej zmiany
2022-08-09 15:07:39

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta za kryterium ,,Cena netto przedmiotu zamówienia" może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w punkcie VII w zapytaniu ofertowym dołączonym do ogłoszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Sobótek
tel.: 880344880
e-mail: biuro.vectorelectronics@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.