Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego wraz z modernizacją krytego basenu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego wraz z modernizacją krytego basenu

Data zamieszczenia: 2022-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Olkusz
Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
Tel.: +48 326260163, Faks: +48 326260217
przetarg@umig.olkusz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz/proceedings
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: 300.000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 326260163,
Termin składania ofert: 2022-09-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku ,,Czarna Góra" wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, Gmina Olkusz.

Numer referencyjny: KBZ.271.2.35.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku ,,Czarna Góra" wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 Olkuszu, Gmina Olkusz", obejmującego budowę całorocznego obiektu wielofunkcyjnego wraz z pierwszym wyposażeniem, na podstawie dokumentacji technicznej oraz modernizację krytego basenu w formule "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09323000 Węzeł cieplny lokalny
44112410 Konstrukcje dachowe
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212212 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200 Roboty konstrukcyjne
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45251200 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olkusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku wielofunkcyjnego na terenie OSW ,,Czarna Góra" w Olkuszu wraz z jego pierwszym wyposażeniem, na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji technicznej oraz zaprojektowanie modernizacji krytego basenu przy SP nr 2 w Olkuszu (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń lub przeprowadzenie wymaganych zgłoszeń) w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, a następnie wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z pierwszym wyposażeniem modernizowanego obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SWZ, dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podczas prowadzenia robót przy modernizacji krytego basenu przy SP 2 należy zapewnić bezpieczny dostęp do budynku szkoły. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, odpowiednio wygrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć obszar, na którym prowadzone są roboty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 09323000, 44112410, 45100000, 45111200, 45111291, 45200000, 45212200, 45212212, 45223000, 45223200, 45223300

Dokument nr: 436140-2022, KBZ.271.2.35.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego tj. w Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, POLSKA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olkusz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2022

Kontakt:
Miasto i Gmina Olkusz
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276258010
Rynek1
Olkusz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
32-300
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kocjan, Mariola Graczyk
E-mail: przetarg@umig.olkusz.pl
Tel.: +48 326260163
Faks: +48 326260217

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.