Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów do budowy prototypu i oprzyrządowania montażowego

Przedmiot:

Zakup materiałów do budowy prototypu i oprzyrządowania montażowego

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: EC Engineering Sp. z o.o
Armii Krajowej 28
30-150 Kraków
powiat: Kraków
+48 882 097 805
morzechowska@ec-e.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122094
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 882 097 805
Termin składania ofert: 2022-09-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0036/21 - Opracowanie uniwersalnego i kompaktowego odbieraka prądu montowanego na dachach pojazdów elektrycznych opartego na innowacyjnym rozwiązaniu układu kinematycznego ramienia oraz głowicy

Część 1
Materiały do budowy oprzyrządowania spawalniczego.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup Materiałów do budowy prototypu i oprzyrządowania montażowego
Elementy stalowe: blachy, profile stalowe, wsporniki stalowe.
1.Tuleja RC10_763200-002-01
2.Blacha oś pozioma RC10_763200-001-01
3.Blacha dół RC10_763200-005-01
4.Wspornik lewy RC10_763200-004-01
5.Wspornik prawy RC10_763200-003-01
Zakup realizowany jest w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0036/21-00 ,,Opracowanie uniwersalnego i kompaktowego odbieraka prądu montowanego na dachach pojazdów elektrycznych opartego na innowacyjnym rozwiązaniu układu kinematycznego ramienia oraz głowicy'' w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet POIR.01.00.00 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie POIR.01.01.00 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie POIR.01.01.01 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 44142000-7, 44212313-6, 44212500-4, 45262670-8

Dokument nr: 2022-36714-122094

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-13
Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: morzechowska@ec-e.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: EC Engineering Ul. Armii Krajowej 28 31-150 Kraków.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Niepołomice
Miejscowość
Podłęże

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy: są podmiotem powiązanym z EC Engineering osobowo lub kapitałowo. wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:- dostawca jest zobowiązany uzupełnić oświadczenie o braku powiązań znajdujący się w załącznik.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na: Formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć: - Oświadczenie o braku powiązań osobowych. W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: koszty związane z dostawą materiału (EC Engineering ul.Armij Krajowej 28 31-150 Kraków lub Podłeże 659, 32-003 Podłęże) oraz koszt udzielenia gwarancji na zakup materiału a także ewentualny koszt wymaganych certyfikatów materiałowych np. 3.1.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w bazie konkurencyjności.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-12
Data ostatniej zmiany
2022-08-12 12:11:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
70% Cena
30% Termin wykonania

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Orzechowska
tel.: +48 882 097 805
e-mail: morzechowska@ec-e.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.