Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy rur z tworzyw sztucznych

Przedmiot:

Dostawy rur z tworzyw sztucznych

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wydobycie S.A
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
Tel.: +48 326185150, Faks: +48 326155942
zakupy@tauron-wydobycie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/demand/notice/public/13017660/details
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 326185150,
Termin składania ofert: 2022-09-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy rur z tworzyw sztucznych dla TAURON Wydobycie SA - Zakład Górniczy Brzeszcze

Numer referencyjny: PZP/TWD/03521/2022/142/P/JMS
II.1.2)Główny kod CPV
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są "Dostawy rur z tworzyw sztucznych dla TAURON Wydobycie SA - Zakład Górniczy Brzeszcze". Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 części.

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie części Przedmiotu Zamówienia. Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA rur przeznaczonych do transportu metanu. Rura kołnierz. z laminatu poliestrowo-szklan. (lub równoważ.) DN 500x6000, 0,63 MPa do transportu gazu w tym metanu wraz z dwoma obejmami pełnymi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze: Ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1 - DOSTAWA rur przeznaczonych do transportu metanu.

Rura kołnierzowa z laminatu poliestrowo-szklanego (lub równoważna) DN500 x 6000, 0,63 MPa do transportu gazu w tym metanu wraz z dwoma obejmami pełnymi

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, w tym poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, został określony w określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załączniku nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane będzie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA rurociągu przeciwpożarowego i sprężonego powietrza z tworzyw sztucznych wraz z armaturą

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze: Ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 2 - DOSTAWA rurociągu przeciwpożarowego i sprężonego powietrza z tworzyw sztucznych wraz z armaturą. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, w tym poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, został określony w określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załączniku nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane będzie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

CPV: 44160000

Dokument nr: 445606-2022, PZP/TWD/03521/2022/142/P/JMS

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.swoz.tauron.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/platform/demand/notice/public/13017660/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze: Ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2022

Wysokość wadium

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- dla części nr 1 zamówienia - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

- dla części nr 2 zamówienia - 18 000,00 zł ( słownie osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Kontakt:
TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Jaworzno
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
43-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Madej-Szubel
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185150
Faks: +48 326155942

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.