Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego UPS

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego UPS

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
ul. Sokołowska 29/37
01-142 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 226323628
dnicia@unipress.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 226323628
Termin składania ofert: 2022-09-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN: DOSTAWA, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego UPS

Numer referencyjny: ZP-231/07/2022
II.1.2)Główny kod CPV
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie system awaryjnego bezprzerwowego zasilania UPS o mocy nie mniejszej niż 60kW (napięcie wyjściowe trójfazowe).

Zasilacz UPS musi zapewnić ciągłe zasilanie podłączonym urządzeniom oraz eliminację przepięć oraz spadków napięcia.

Zasilacz awaryjny będzie wykorzystywany do obsługi i zabezpieczenia infrastruktury systemu zarządzania jakością

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31154000 Bezprzestojowe źródła energii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aleja Prymasa Tysiąclecia nr 98, 01-424 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie system awaryjnego bezprzerwowego zasilania UPS o mocy nie mniejszej niż 60kW (napięcie wyjściowe trójfazowe).

Zasilacz UPS musi zapewnić ciągłe zasilanie podłączonym urządzeniom oraz eliminację przepięć oraz spadków napięcia.

Zasilacz awaryjny będzie wykorzystywany do obsługi i zabezpieczenia infrastruktury systemu zarządzania jakością

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ocena techniczna / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: wsparcie serwisowe / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31682530, 31154000

Dokument nr: 440092-2022, ZP-231/07/2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ADRES: UL. SOKOŁOWSKA 29/37, 01-142 WARSZAWA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aleja Prymasa Tysiąclecia nr 98, 01-424 Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2022

Kontakt:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon: 015825134
ul. Sokołowska 29/37
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
01-142
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Nicia
E-mail: dnicia@unipress.waw.pl
Tel.: +48 226323628

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.