Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Przedmiot:

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wierzchosławice
-
33-122 Wierzchosławice
powiat: tarnowski
zp@wierzchoslawice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wierzchosławice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - w formule zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - CZĘŚĆ 1: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostrowie

LOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 193/1 i 193/2, obręb 0008 Ostrów, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Ostrowie, 33-122 Ostrów 139.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
- wykonania dokumentacji technicznej branż instalacyjnych dla przedmiotowego obiektu przy uwzględnieniu wszystkich nie ujętych
w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowań;
- Wykonania dokumentacji obejmującej co najmniej:
o projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branże instalacyjne wg wymagań prawnych dla przedmiotowego obiektu;
o prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach przewidzianych do realizacji;
o dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże,
- wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;
- uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;
- o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań
i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,
- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.

Zakres robót budowlanych:
Budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Ostrowie:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
o modernizacja i docieplenie stropu drewnianego nad parterem
o wymiana posadzek
o malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi
o wymiana podokienników wewnętrznych
o wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
o dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie toalety dla niepełnosprawnych w obrębie istniejących węzłów sanitarnych, zastosowanie drzwi bezprogowych do sal lekcyjnych,
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
o materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.
o wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz
z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów
i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej
o modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
o montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU
o montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej: montaż nawiewników
w istniejących oknach
- Modernizacja instalacji elektrycznej:
o wymiana rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem
o wymiana okablowania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych
o wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED
o wymiana osprzętu instalacyjnego (łączników i gniazd)
o montaż instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Budynek nr 2 Szkoły Podstawowej w Ostrowie:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
o wymiana posadzek
o malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (sala gimnastyczna oraz scena)
o wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
o materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.
o modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
o montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU
o montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej
o montaż instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej
- Modernizacja kotłowni:
o demontaż istniejących kotłów gazowych
o demontaż systemu kominowego
o demontaż rozdzielaczy, rurociągów, pomp i armatury w pomieszczeniu kotłowni
o montaż nowych kotłów gazowych kondensacyjnych w układzie kaskadowym
o montaż dedykowanego do kotłów systemu spalinowego
o montaż rozdzielaczy, orurowania, pomp i armatury dostosowanych do nowych kotłów
o montaż wymiennika woda/glikol, pomp i armatury na potrzeby ciepła technologicznego
o modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni na potrzeby nowych kotłów
o montaż systemu detekcji gazu
o montaż systemu uzdatniania wody
o modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni
o modernizacja instalacji wod-kan w pomieszczeni kotłowni
o montaż liczników energii umożliwiających opomiarowanie instalacji
- Montaż źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej:
o montaż zasobnika CWU
o montaż orurowania, pomp i armatury instalacji ciepłej wody użytkowej
i cyrkulacji

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - CZĘŚĆ 2: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach

LOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 1323/1, 1325/1 i 1326/4, obręb 0011 Wierzchosławice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 713.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
- Wykonania dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:
o Projekt techniczny w podziale na branże wg wymagań prawnych dla przedmiotowego obiektu
o prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji;
o dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże,
- wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;
- uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;
- o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań
i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,
- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.

Zakres robót budowlanych:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
o dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie na jednej kondygnacji toalety dla niepełnosprawnych w obrębie istniejących węzłów sanitarnych, zastosowanie drzwi bezprogowych do sal lekcyjnych,
o wymiana posadzek (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty")
o malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty")
o wymiana podokienników wewnętrznych
o wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
o wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej
o modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
o modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej - montaż nawiewników okiennych
- Modernizacja instalacji elektrycznej:
o wymiana wewnętrznych linii zasilających do tablic budynkowych
o wymiana tablic budynkowych, montaż nowej tablicy w kuchni
o wymiana okablowania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych
o wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED
o wykonanie podejścia pod instalację fotowoltaiczną (2 etap)

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - CZĘŚĆ 3: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

LOKALIZACJA: Inwestycja na działce o numerze ewidencyjnym 321, obręb 0007 Mikołajowice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach, 33-121 Mikołajowice 168.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
- uwzględnienia na każdym etapie procesu projektowego wytycznych Audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Mikołajowicach, opracowanie z dnia 31.03.2020 r.
- Wykonania dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:
o projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branże instalacyjne wg wymagań prawnych w zakresie obszarów modernizowanych dla przedmiotowego obiektu;
o prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji;
o dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże,
- wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;
- uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;
- o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań
i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,
- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.

Zakres robót budowlanych:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
o przebudowa sanitariatu oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych
o wymiana posadzek (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty")
o malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty")
o wymiana podokienników wewnętrznych
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
o materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora
o wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów
i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej
o modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
o montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU
o montaż nawiewników okiennych
- Modernizacja kotłowni:
o demontaż istniejących kotłów gazowych
o demontaż systemu kominowego
o demontaż rozdzielaczy, rurociągów, pomp i armatury w pomieszczeniu kotłowni
o montaż nowych kotłów gazowych kondensacyjnych w układzie kaskadowym
o montaż dedykowanego do kotłów systemu spalinowego
o montaż rozdzielaczy, orurowania, pomp i armatury dostosowanych do nowych kotłów kondensacyjnych oraz umożliwiających w przyszłości włączenie dodatkowych źródeł w postaci pomp ciepła (2 etap).
o modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni na potrzeby nowych kotłów
o montaż systemu detekcji gazu
o montaż systemu uzdatniania wody
o modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni
o modernizacja instalacji wod-kan w pomieszczeni kotłowni
o montaż liczników energii umożliwiających opomiarowanie instalacji
- Montaż źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej:
o montaż zasobnika CWU
o montaż orurowania, pomp i armatury instalacji ciepłej wody użytkowej
i cyrkulacji
- Modernizacja instalacji elektrycznej
o wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED
o przystosowanie nowej instalacji elektrycznej pod wpięcie paneli fotowoltaicznych (2 etap inwestycji)

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - CZĘŚĆ 4: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Łętowicach

LOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 1390/1, 1391/10, obręb 0006 Łętowice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach, 33-121 Łętowice 371.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:
o projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opracowaniami - rozbudowa obiektu (jak mapa do celów projektowych, badania geologiczne gruntu itp.),
o projektów wykonawczych, obejmujących projekty branżowe (zamawiający posiada dokumentację instalacyjną dla przedsięwzięcia Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łetowicach; roboty instalacyjne (c.o., c.u.w., wod., elektr.) należy wykonać w oparciu o w/w dokumentację),
o uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy węzła sanitarnego (1 toaleta) wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
o specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
o przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego,
o zbiorczego zestawienia kosztów,
o harmonogramu realizacji zadania,
o uzyskanie pozwolenia na budowę dla obiektu,
o wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa i Programem Funkcjonalno- Użytkowym wraz ze wszelkimi dostawami materiałów, konstrukcji, urządzeń i wyposażenia,
o prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad robotami we wszystkich branżach,
o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
o dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót:
- Rozbudowa - budynek parterowy, posadowiony z wykorzystaniem części fundamentów istniejących, o powierzchni użytkowej 280 m2 (+/- 5%),
z dodatkowo osobnym wejściem z zewnątrz umożliwiający korzystanie
z biblioteki szkolnej po zamknięciu budynku szkoły dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
- Należy wykonać również w części dydaktycznej instalację hydrantową wewnętrzną - powierzchnia budynku przekracza 1 000m2 - obecnie
w budynku nie ma hydrantów wewnętrznych.
- Uwaga: oznakowanie pomieszczeń istniejących zgodne z inwentaryzacją obiektu będąca częścią projektu ,,Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łętowicach" do wglądu w UG Wierzchosławice.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45260000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45316000-5, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9-

Dokument nr: 2022/BZP 00305066, IRGDOŚ.271.1.19.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,401836,2022.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczta elektroniczna: zp@wierzchoslawice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykon. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularza do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykon. jest zobowiązany zapoznać się z ww. Instrukcjami.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wymienionych w pkt 1, wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykon. na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej tak aby umożliwić Zamaw. prowadzenie korespondencji związanej z
postępowaniem. W przypadku nie podania adresu ePUAP lub adresu poczty elektronicznej w ofercie, Zamawiający będzie wysyłał wiadomości na skrzynkę ePUAP, z której została wysłana oferta. Do oferty należy załączyć odpowiednie Zestawienia cenowe, do każdej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. Zestawienie stanowi część oferty.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamaw. a Wykon. w szczególności składanie oświadczeń zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP lub e-mail: zp@wierzchoslawice.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamaw. dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
10. Formaty przesyłanych danych: .doc, .docx, .odt, .pdf, lub inny ogólnodostępny i bezpłatny format danych. Pliki z danymi mogą również zostać skompresowane za pomocą programu do kompresji plików, Zamawiający musi mieć możliwość rozpakowania plików za pomocą programów dopuszczalnych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.11.2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.