Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont balkonów z dociepleniem ścian

Przedmiot:

Remont balkonów z dociepleniem ścian

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
(083) 352 70 95 do 97, Faks: (083) 352 70 95 do 97 w.33
biuro@radzynsm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 5000 zł
Nr telefonu: (083) 352 70 95 do 9
Termin składania ofert: 2022-08-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Temat: Remont balkonów z dociepleniem ścian w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Chmielowskiego 6 w Radzyniu Podlaskim.
Metoda: System; Mapei, Ceresit, Atlas Stopter.
4.0gólne warunki realizacji zamówienia.
1 .Oferent realizuje zamówienie ,,pod klucz" tj. sam zakupuje materiał, transportuje go, magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie z technologią .
2.Specyfikacja materiałowa:
- docieplenie i remont balkonów w systemie Mapei, Ceresit, Atlas Stopter.
- materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty , być dopuszczone do do stosowania w budownictwie , oraz odpowiadać przepisom ustawy o wyrobach budowlanych.

Otwarcie ofert: 3. Przeprowadzenie przetargu:
- otwarcie ofert nastąpi 30 sierpnia 2022r. o godz.. 103° w świetlicy Spółdzielni
- ogłoszenie wyników przetargu przewidziano na godz.1400 tego samego dnia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 30 sierpień 2022r. godz. 10.00
Miejsce: Sekretariat RSM Ul. Wyszyńskiego 14; 21-315 Radzyń Podlaski

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 20.10.2022r.

Wymagania:
Wadium: w kwocie 5000 zł należy wpłacić na konto RSM w Banku Spółdzielczym w
Radzyniu Podlaskim- NR.72 8046 0002 2001 0001 1569 0001 przynajmniej na dzień przed przetargiem.
Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zatrzymane na poczet kaucji gwarancyjnej, pozostałym oferentom będzie zwrócone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu.
1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana ,,Przetarg -Remont balkonów z dociepleniem ścian w budynku Chmielowskiego 6 w Radzyniu"
2. Oferta winna zawierać:
a) kosztorys szczegółowy wg zakresu rzeczowego - zał. Nr 1
b) referencje z wykonanych robót z tego zakresu w okresie ostatnich pięciu lat
c) ofertę z ceną wykonania robót wraz z bazą cenową do wykonywania robót dodatkowych lub nie wykonywanych
3.Ceny materiałów, które nie występują w kosztorysie szczegółowym oferty liczone będą według faktur zakupu materiałów (potwierdzonych kserokopią faktury)
4.Oferent zabezpiecza : sprzęt oraz kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością:
- korzystanie z energii elektrycznej,
- dostęp do wody sieciowej, a ponadto zapewni:
- nadzór inwestorski;
5. Kryteria wyboru i oceny ofert.
? cena - 80%;
? wiarygodność oferenta - 20%;
6 Zakres rzeczowy
szczegółowy zakres robót dla zadania zgodnie z zał. nr 1 - przedmiar robót
7.Rozliczenie robót.
Inwestor dopuszcza fakturowanie dwuetapowe :
- po wykonaniu 50% inwestycji.
- faktura końcowa po zakończeniu inwestycji i odbiorze robót.
8.Kaucja gwarancyjna w wysokości 3% zostanie potrącona z faktury końcowej po uwzględnieniu wadium i złożona na oprocentowany rachunek bankowy w BS Radzyń Podlaski.
9.Okres gwarancji: na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia protokółu końcowego odbioru robót.
11.Inne informacje.
- nie zawarcie umowy do 05.09.2022r.spowoduje przepadek wadium i ponowny wybór ofert,
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 10 % wartości zadania,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
- RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Kontakt:
10.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami - Krzysztof Musiatowicz. tel: (83) 352 70 95; 604 202 511

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.