Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
powiat: bydgoski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/653456
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koronowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IPP-I.7013.44.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków szkoły SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Termomodernizacja budynków szkoły SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa" - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 653456, IPP-I.7013.44.2022

Otwarcie ofert: Otwarcia : 30-08-2022 10:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/653456
Składania : 30-08-2022 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Wytyczne
dla postępowania na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego polegającego na:
,,Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa"
I. Opis inwestycji:
Prace związane z modernizacją, remontem, przebudową i nadbudową/rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie, wraz z rozbiórką budynku gospodarczego oraz zagospodarowania terenu działek objętych inwestycją.
II. Lokalizacja inwestycji:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie z lokalizacją przy ulicy Dworcowej 48, obejmuje działki ewid. nr 741/2, 742 i 743 w Koronowie, woj. kujawsko-pomorskie. Właścicielem działek jest Gmina Koronowo.
III. Informacje uzupełniające dot. inwestycji
Budynek szkoły nie jest wpisany do rejestru zabytków. Teren planowanej inwestycji leży w strefie ,,B" ochrony konserwatorskiej oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego. Teren nie jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy przed rozpoczęciem prac uzyskać Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
IV. Zakres opracowania:
Zakres zamówienia obejmować będzie następujące etapy:
O Etap I - opracowanie koncepcji modernizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja w formie rzutu na planie wszystkich kondygnacji, pzt i wizualizacji fotorealistycznych 3D) oraz wersja ostateczna po wprowadzeniu zmian przez Zamawiającego,
O Etap II - opracowanie ekspertyz i oceny stanu technicznego budynku pod kątem planowanej inwestycji, opracowanie pełnego projektu budowlanego we wszystkich branżach i złożenie wniosku we właściwym organie architektoniczno-budowlanym o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
O Etap III - opracowanie projektu techniczno-wykonawczego pełnobranżowego planowanej inwestycji wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz oświadczeniami projektantów i projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
Opis poszczególnych etapów planowanej inwestycji:
Etap I:
W ramach etapu I należy dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania właściwej koncepcji uwzględniającej obecny stan techniczny budynku będącego przedmiotem opracowania. Należy dokonać inwentaryzacji istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu.
Pomocnicze oznakowanie zespołu budynków szkoły literami: A, B, C, D i E.
Ogólne wymagania
koncepcja powinna zapewnić wyposażenie szkoły w następujące pomieszczenia:
- 36 szt. sal lekcyjnych (25 osobowe + nauczyciel) - z podziałem:
a) 16 sal w strefie dla dzieci najmłodszych klas 0-4
b) 20 sal w strefie dla dzieci starszych klas 4-8
- 2 sale językowe (15 osobowe + nauczyciel),
- świetlice szt. 2:
a) dla klas 0-3
b) dla klas 4-8,
- pomieszczenia administracyjne:
a) intendent,
b) sekretariat
c) gabinet dyrektora
d) dwa gabinety wicedyrektorów
- w budynku ,,A"
- w budynku ,,B"
e) dwa pokoje nauczycielskie
- w budynku ,,A"
- w budynku ,,B",
- sala gimnastyczna szt. 2:
a) dla klas 0-3
b) dla klas 4-8
- biblioteka,
-dwie szatnie,
a) dla około 500 uczniów klas 4-8 (budynek ,,B")
b) dla około 400 uczniów klas 1-3 (budynek ,,A")
- gabinety specjalistyczne
a) gabinety logopedyczne szt. 2 (w budynku ,,A")
b) gabinety pedagoga szt. 2
c) gabinet psychologa
d) salka do rehabilitacji
e) gabinet dentystyczny
f) gabinet pielęgniarki
- szatnia dla nauczycieli w budynku ,,B"
- jedno pomieszczenie wielofunkcyjne (do pracy wolontariatu, samorządu uczniowskiego, do spotkań indywidualnych z rodzicem),
- pom. radiowęzła,
- pomieszczenie archiwum,
- oraz pozostałe pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły np. tj. toalety dla dzieci, dla nauczycieli, pomieszczenia techniczne itd.).
Zalecenie od Zamawiającego aby w miarę możliwości szkołę podzielić na strefy do przebywania dzieci klas 0-3 oraz oddzielnie dzieci klas 4-8.
W koncepcji należy uwzględnić następujące wytyczne projektowe:
v Budynek A
? Wymiana stolarki okiennej (ilość do ustalenia po ocenie stanu technicznego oraz w trakcie tworzenia koncepcji),
? Zapewnienie odpowiedniej wentylacji (dopuszcza się instalację klimatyzacji oraz remont istniejącej rekuperacji do uzgodnienia w trakcie omawiania koncepcji),
? Zamawiający dopuszcza nadbudowę lub rozbudowę budynku o pomieszczenia dydaktyczne z przeznaczeniem głównie na sale do zajęć przedszkolnych,
? Rozbudowa od strony wschodniej o wewnętrzny plac zabaw o nowoczesnej architekturze (pomieszczenie ogrzewane z możliwością swobodnego korzystania w okresie zimowym, z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, monitorowany, z dostępem od zewnątrz oraz z budynku ,,A" ) oraz zewnętrzny plac zabaw, wyposażenie placów zabaw ustalany w czasie koncepcji,
? Stworzenie strefy (pomieszczeń: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów) z przeznaczeniem dla najmłodszych klas
? Remont pomieszczeń, które nie zostaną objęte przebudową (szczegółowy zakres ustalony zostanie w trakcie omawiania wstępnej koncepcji).
v Budynek B
? Odwilgocenie poziomu piwnicy ze szczególnym uwzględnieniem od strony boiska sportowego (od południowej strony),
? Adaptacja 2 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na poziomie parteru na cele/pomieszczenia szkolne. Zamawiający dopuszcza przebudowę pomieszczeń,
? Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia szkolne (np. szatnia, salki językowe, biblioteka) zamawiający dopuszcza przebudowę pomieszczeń,
? Wymiana stolarki okiennej, Zamawiający dopuszcza powiększenie otworów okiennych w celu odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń,
? Remont pomieszczeń, które nie objęte zostaną przebudową (szczegółowy zakres ustalony zostanie w trakcie omawiania wstępnej koncepcji).
? Wymiana balustrad i poręczy na obu klatkach schodowych na spełniające wymagania wymiarowe określone aktualnymi przepisami prawno-budowlanymi,
? Wymiana nawierzchni na holach i w pomieszczeniach dydaktycznych - zastąpienie istniejących nawierzchni posadzkowych wykładzinami antypoślizgowymi np. panele lub wykładziny winylowe o wysokiej wytrzymałości - min. 20 lat,
? Remont sanitariatów związany z wymianą sieci wod.-kan. Wymiana armatury z instalacją m. in. czujników oszczędzających zużycie wody,
? Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,
? Przebudowa głównego wejścia do szkoły (od strony północnej) związana z wymianą zadaszenia oraz schodów wejściowych do szkoły,
? Przebudowa dachu i schodów na balkonie zewnętrznym od strony boiska szkolnego (od strony południowej),
? Wymiana stolarki drzwiowej głównego wejścia do budynku szkoły (drzwi zewnętrzne),
? Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej do pomieszczeń dydaktycznych oraz innych pomieszczeń (dodatkowa sugestia aby stolarka drzwiowa kolorystycznie podzielona była na kondygnacje),
? Przebudowa pomieszczeń woźnego i sklepiku szkolnego na parterze szkoły
? Remont pokrycia dachowego i ewentualnie konstrukcji o ile ocena stanu technicznego na to będzie wskazywała,
v Budynek C
? Remont pokrycia dachowego i ewentualnie konstrukcji o ile ocena stanu technicznego na to będzie wskazywała,
? Adaptacja piwnicy na pomieszczenie pomocnicze do funkcjonowania placówki,
? Wymiana stolarki okiennej i wymiana drzwi zewnętrznych,
? Remont węzła sanitarnego łącznie z prysznicami,
? Zaprojektowane instalacji wentylacji mechanicznej,
? Remont pomieszczeń, które nie objęte zostaną przebudową (szczegółowy zakres ustalony zostanie w trakcie omawiania wstępnej koncepcji).
? Zamawiający dopuszcza rozbudowę budynku (np. w celu ułatwienia komunikacji między budynkiem ,,D", ,,E")
v Budynek D
? Remont sali gimnastycznej oraz małej sali - zlokalizowanej w części ,,E" (po ocenie konstruktora Zamawiający dopuszcza połączenie sal);
? Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
? Wymiana stolarki okiennej (około 25 szt.) oraz krat zabezpieczających,
? Wykonanie zaciemnienia okien - rolety/żaluzje (sterowanie elektroniczne),
? Nagłośnienie - które może zostać wykorzystywane w czasie imprez szkolnych.
? Zamawiający dopuszcza rozbudowę budynku (np. w celu ułatwienia komunikacji między budynkiem ,,C", ,,E").
v Budynek E
? Zamawiający dopuszcza rozbudowę i/lub przebudowę budynku (np. w celu ułatwienia komunikacji między budynkiem ,,D", ,,C")
? Obniżenie sufitu w pracowni technicznej
? Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej do pracowni technicznej,
? Remont pracowni technicznej,
v Zakres planowanych prac obejmujący wszystkie budynki szkoły oraz teren w otoczeniu szkoły
? Wymiana istniejących hydrantów ppoż. z dostosowaniem do istniejących warunków (dostosowanie/zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody),
? Wymiana instalacji CO w całym budynku szkoły związana z wymianą przyłączy oraz grzejników,
? Wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły,
? Wykonanie ocieplenia budynku łącznie z wykonaniem nowej elewacji,
? Instalacja radiowęzła szkolnego,
? Modernizacja monitoringu wizyjnego w wewnątrz budynku oraz na zewnątrz,
? Instalacja rolet zewnętrznych w oknach sal lekcyjnych od strony południowej,
? Instalacja rolet antywłamaniowych w pomieszczeniach znajdujących się na parterze szkoły (biblioteka, świetlica, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet lekarski oraz stomatologiczny),
? Wygładzenie i wymalowanie wszystkich pomieszczeń w budynku (z odgrzybianiem w przypadku ścian zawilgoconych)
? Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
? Docieplenie lub przebudowa łącznika pomiędzy budynkami,
? Remont dachu od części ozn. literą ,,E" do ,,C"
? Modernizacja nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym,
? Wymiana ogrodzenia wokół szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ogrodzenia od ul. Dworcowej i posesji sąsiadującej ze szkołą),
? Zaprojektowanie bramy wjazdowej od ul. Dworcowej,
? Zaprojektowanie miejsc postojowych dla pracowników szkoły,
? Wykonanie nowych utwardzeń - chodniki oraz wymiana nawierzchni istniejących chodników,
? Wykonanie terenów zielonych wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Zawadzkiego,
? Doprojektowanie oświetlenia przy boiskach szkolnych i w obrębie szkoły (co najmniej 8 punktów świetlnych),
? Zaprojektowanie odprowadzenie wód deszczowych z wszystkich budynków szkoły do sieci kanalizacji deszczowej.
? Strefa siłowni dla najmłodszych (np. pas między boiskami),
? Strefa rekreacji z ławeczkami, stolikami do gier (np. między boiskiem a budynkiem ,,A"),
? Projekt rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego w zachodnio-północnej części działki,
? Zaprojektowanie chodników zapewniających bezpieczną komunikację dzieci i młodzieży do szkoły, zaprojektowanie utwardzeń z ewentualnymi miejscami postojowymi dla pracowników placówki,
? Zaproponowanie organizacji ruchu dla rodziców odwożących dzieci do szkoły,
? Wykonanie wiaty rowerowej na min. 30 rowerów/hulajnóg,
? Zmiana lokalizacji śmietnika,
? Modernizacja sieci LAN
Uwaga:
Należy uwzględnić wszystkie prace dodatkowe niewymienione a niezbędne zgodnie z zaleceniami rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych.
Etap II:
W ramach zadania należy:
- pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów (map, warunków technicznych gestorów sieci itd.) w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- pozyskanie mapy syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 oraz związane z tym opłaty,
- pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów na własny koszt,
- wykonanie opinii ornitologicznej na własny koszt,
- wykonanie opinii chiropterologicznej na własny koszt,
- wykonanie audytu energetycznego oraz oświetleniowego na włąsny koszt,
- pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich decyzji, uzgodnień (w tym właściwych rzeczoznawców), oraz opinii, sprawdzeń, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanego,
- pozyskanie w zależności od potrzeb opinii, ekspertyz lub projektu prac geotechnicznych zawierających wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektów,
- pozyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, warunków gestorów sieci (o ile będzie to konieczne)
- przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi obiektami (o ile będzie to konieczne),
- wykonanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie zaakceptowanej koncepcji (w postaci papierowej w ilości niezbędnej do wydania pozwolenia na budowę lub w postaci projektu budowlanego w postaci elektronicznej) - zgodnie aktualnymi przepisami (tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz niezbędne załączniki projektu budowlanego zgodne z w/w rozporządzeniem),
- wykonanie wizualizacji z zewnątrz oraz wewnątrz budynków (min. 10 ujęć zewnętrznych oraz 10 wewnętrznych),
- przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego na wszystkich polach wykonanego projektu budowlanego,
- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno- budowlanym i uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej.
Etap III:
O Wykonanie pełnego projektu techniczno-wykonawczego (w wersji papierowej w ilości 6 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej pdf) zawierającego: br. architektoniczną, br. konstrukcyjną, br. elektryczną i sanitarną.
Projekt wykonawczy stanowić będzie opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany umożliwiający wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru robót danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
O Oświadczenia projektantów i projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki i terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
O Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w ilości po 3 egzemplarzy) - opracowanie zgodne z aktualnymi przepisami. Zabrania się umieszczania w STWiOR określeń odnoszących się do konkretnych produktów czy producentów, dostawców czy usługodawców. Nie można dokonywać opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który ograniczałby konkurencję i zamykał rynki zamówień.
O Wykonanie Charakterystyki Energetycznej Budynku (w ilości po 2 egzemplarze) opracowane zgodnie z aktualnymi przepisami.
O Wykonanie Przedmiarów robót (w ilości po 2 egzemplarze) wykonanych zgodnie z aktualnymi przepisami, zawierających zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających dokumentacji projektowej
O Wykonanie Kosztorysów inwestorskich (w ilości po 2 egzemplarze) wykonanych zgodnie z aktualnymi przepisami m.in. powinien podawać wartość kosztorysową robót budowlanych oraz zawierać tabelę wartości elementów scalonych. Należy uwzględnić nieodpłatne wykonanie również aktualizacji kosztorysu w terminie określonym przez Zamawiającego.
Uwaga do etapu III:
Z uwagi na brak możliwości całkowitego wyłączenia z pracy placówki w trakcie robót budowlanych należy w miarę możliwości przygotować dokumentację (przedmiary, kosztorysy) opracowaną w sposób pozwalający etapowanie prac w kolejnych latach budżetowych.
V. Forma opracowania:
Dokumentację projektową należy przygotować w wersji tradycyjnej papierowej w ilości egzemplarzy opisanych we wcześniejszy punktach oraz w wersji elektronicznej (ściśle odpowiadającej wersji papierowej) na płytach CD lub innym nośniku w ilości po 2 egzemplarze.
Należy dołączyć podpisane oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.
VI. Warunki
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na zapytanie - dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji lub/i budowy lub/i przebudowy lub/i rozbudowy - budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każdej usługi projektowania.
VII. Uwagi:
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania aktualnych przepisów a w szczególności:
a) aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
b) aktualnych przepisów Prawa budowlanego
c) aktualnych przepisów w sprawie opracowywania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
d) aktualnych przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225),
g) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.1169).
Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy dokonywać opisu w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i zrozumiały, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez Wykonawców robót budowlanych. Dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie. Autor dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązany będzie do uczestniczenia w postępowaniu przetargowym o zamówienie na roboty budowlane poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji w terminie określonym przez zamawiającego.
Autor projektu będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351) obejmujący w szczególności: stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót. Na żądanie Zamawiającego udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego.
Udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości dotyczących projektu budowlanego/wykonawczego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Przed złożeniem ofert Zamawiający zaleca aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia przeprowadzali wizję lokalną (adres: ul. Dworcowa 48, 86-010 Koronowo) celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu 25.08.2022 r. o godzinie 10:00 przed budynkiem szkoły. Każdy z Wykonawców winien zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej co najmniej na jeden dzień przed terminem wizji elektronicznie na adres e-mail maria.rozycka-parol@um.koronowo.pl
Max termin realizacji: maksymalnie 3 miesiące.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 52 382 64 53
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 3 miesiące od podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Informacja dot. prze [...].pdf
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" lub jeśli nie jestem czynnym podatnikiem - płatnikiem podatku VAT wpisać "Nie jestem"
7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz - oferta cenowa (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1 - ofe [...].pdf
Załącznik nr 1- ofer [...].doc
8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy do zapoznania się. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
wzór - umowy.pdf
9 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz - wykaz wykonanych usług (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - wyk [...].pdf
Załącznik nr 3 - wyk [...].docx
10 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Formularz - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS i US (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 4 - ośw [...].docx
Załącznik nr 4 - ośw [...].pdf
11 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Proszę o załączenie dokumentu - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.